Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Walking On Air

(Kerli)LUYỆN NGHE CẤP ĐỘ 1
La La La La La La La

There's a little creepy house
In a little creepy place .
Little creepy town
In a little creepy world .
Little creepy girl with
Her little creepy face,
Saying funny things that you've never heard .

Do you know what it's all about?
Are you brave to figure out?
Know that you could set your world fire,
If you're strong enough to leave your doubts .

Chorus:
Feel it, breathe it, believe it and
You'll walking on air .
Go try, go fly so high and
You'll walking on air .
You feel this, unless you kill it -
Go on and you're forgiven .
I knew, that I could feel that -
I feel like I'm walking on air .

She has little creepy cat
And little creepy bat .
Little rocking chair
And an old blue hat .
That little girl -
Oh she loves sing,
She has a little gift - an amazing thing .
With her little funny eyes of hazel,
With her little funny old blue hat .
She will go and set the on fire -
No one ever thougt could do that .

Chorus

Flitter up and hover down .
Be all around,
Be all around .

You know that I love .
Go on .

Chorus

I'm walking on air .
I'm walking on air .
I'm walking on .

Yeah .
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
La La La La La La La

Một căn nhà nhỏ bé đáng sợ
Ở một nơi nhỏ bé đáng sợ.
Một thị trấn nhỏ bé đáng sợ
Ở một thế giới nhỏ bé đáng sợ.
Một cô gái nhỏ bé đáng sợ
Với khuôn mặt nhỏ bé đáng sợ,
Nói những thứ vui nhộn bạn chưa bao giờ nghe.

Bạn có hiểu đó có nghĩa là gì không?
Bạn đã đủ can đảm để biết được?
Nếu hiểu được, bạn có thể thiêu đốt cả thế giới,
Nếu bạn có đủ sức mạnh để loại bỏ sự nghi ngờ.

Chorus:
Cảm nhận, hít thở, tin tưởng và
Bạn sẽ đi được trên không.
Thử đi, bay lên, thật cao và
Bạn sẽ đi được trên không.
Cảm nhận nếu không thì từ bỏ đi
Tiếp tục và bạn sẽ được tha thứ
Tôi biết mình có thể cảm nhận được điều đó
Tôi thấy mình như đang đi trên không.

Cô ấy có một con mèo nhỏ bé đáng sợ
Và một con dơi nhỏ bé đáng sợ.
Cái ghế bập bênh nhỏ bé
Và một cái nón cũ màu xanh.
Cô gái nhỏ bé đáng sợ đó
Cô ấy thích hát
Cô ấy nhận được một món quà nhỏ bé - một thứ thú vị.
Bằng đôi mắt nhỏ bé vui nhộn mơ hồ
Bằng cái nón cũ màu xanh nhỏ bé vui nhộn
Cô ấy sẽ thiêu đốt cả thế giới
Không ai nghĩ cô ấy có thể làm được điều đó.

Chorus

Bay lên và lượn xuống
Xoay vòng
Xoay vòng

Bạn biết mình yêu bạn mà.
Tiếp tục đi.

Chorus

Tôi đang đi trên không.
Tôi đang đi trên không.
Tôi đang đi trên không.

Yeah.


Bài hát của: Kerli:

1.
Creepshow
I'm from a land called secret estonia Nobody knows where it's at Nobody knows where it's at Nobody knows where it's at Ice cream mountains and chocolate skies Nobody knows where it's at Nobody knows where...
2.
Tea Party
Welcome to the Tea Party Want to be my VIP? You didn’t RSVP That’s ok, that’s ok Welcome to the Tea Party (oh oh, oh oh) Want to be my VIP? When I all...
3.
Love Is Dead
This is the hardest part When you feel like you're fading All that you have's become unreal Collapsing and aching All I want, all I want is right here But love don't live here...
4.
Fragile
You think you know me And everything that you consider me You think you know my name You think you know me And everything you get a chance to see You think you know my...
5.
Walking On Air
La La La La La La La There's a little creepy house In a little creepy place. Little creepy town In a little creepy world. Little creepy girl with Her little creepy face, Saying funny things...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net