Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Losing My Religion

(R.E.M)LUYỆN NGHE CẤP ĐỘ 2
Oh, life is bigger
It's bigger than you
And you are not me
The lengths that I will go to
The distance in your eyes
Oh no, I've said too much
I set it up


That's me in the corner
That's me in the spotlight, I'm
my
Trying to keep up with you
And I don't know if I can do it
no, I've said too much
I haven't said enough
thought that I heard laughing
I thought that I heard you sing
I think thought I saw you try

Every whisper
Of every waking hour I'm
my confessions
Trying to keep an eye on you
Like a lost blinded fool, fool
Oh no, I've said too much
I set it up
Consider this
Consider
The hint of the century
Consider this
The that brought me
To my knees failed
What if all these fantasies
flailing
Now I've said too much
I thought that I you laughing
I thought that I heard sing
I think I thought I saw you try

But that was just a dream
was just dream

(repeat chorus)

But that was just a dream
Try, cry, why try?
That was just a
Just a dream, a dream
Dream

LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Oh, cuộc đời to lớn hơn
to lớn hơn bạn
Và bạn thì không phải tôi
Những chặng dài mà tôi phải đi
Khỏang cách trong mắt bạn
Ôi không, tôi đã nói quá nhiều
Tôi là thế rồi

(điệp khúc)
That's me in the corner
That's me in the spotlight, tôi đang
đánh mất tôn giáo của mình
cố gắng giữ vững cùng bạn
và tôi không biết nếu như tôi có thể làm được
Ôi không, tôi đã nói quá nhiều
tôi đã không nói đủ
Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy bạn cười
Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy bạn hát
Tôi nghĩ mình đã nghĩ rằng đã thấy bạn cố gắng

Từng lời thỏ thẻ
của từng giờ giục giã, tôi đang
lựa chọn những tín ngưỡng của mình
cố gắng để giữ sự dõi theo em
Như một sự tổn thương đã mất đi và kẻ khờ mù quáng, ngốc nghếch
Ôi không, tôi đã nói quá nhiều
Tôi là thế rồi
Dường như điều này
Dường như điều này
sự gợi ý của thế kỷ
Dường như điều này
sự trượt dài đã làm cho
đầu gối tôi bất lực
là điều gì nếu như tất cả là ảo tưởng
rơi rớt lại quanh đây
Giờ đây tôi đã nói quá nhiều
Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy bạn cười
Tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy bạn hát
Tôi nghĩ mình đã nghĩ rằng đã thấy bạn cố gắng

Nhưng đó chỉ là giấc mơ
đó chỉ là giấc mơ

(lập lại điệp khúc)

Nhưng đó chỉ là một giấc mơ
Cố gắng, khóc lên, tại sao lại cố gắng?
Đó chỉ là giấc mớ
Chỉ là giấc mơ (x2)
Giấc mơ


Bài hát của: R.E.M:

1.
I'll Take The Rain
I'll Take The Rain the rain came down the rain came down the rain came down on me. the wind blew strong the summer song fades to memory I knew you when I loved you then the summer's...
2.
Superman
(A Godzilla doll, in Japanese: 'This is a special news report. Godzilla has been sighted in Tokyo Bay. The attack on it by the self-defense force has been useless. He is...
3.
Bad Day
A Public service announcement followed me home the other day I paid it nevermind. Go away. Shits so thick you could stir it with a stick- free Teflon whitewashed presidency...
4.
Leaving New York
It's quiet now And what it brings Is everything Comes calling back A brilliant night I'm still awake I looked ahead I'm sure I saw you there You don't need me To tell you now That nothing can compare You might...
5.
Losing My Religion
Oh, life is bigger It's bigger than you And you are not me The lengths that I will go to The distance in your eyes Oh no, I've said too much I set it...
6.
Everybody Hurts
When the day is long and the night, the night is yours alone, When you're sure you've had enough of this life, well hang on Don't let yourself go,...
7.
Daysleeper
Receiving department, 3 a.m. Staff cuts have socked up the overage Directives are posted No callbacks, complaints Everywhere is calm Hong Kong is present Taipei awakes All talk of circadian rhythm I see today with a...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net