Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

1000 People

(Blackfield)

XEM VIDEO

LYRIC:
A thousand people yell
Shouting my name
But I wanna die in this moment
I wanna die

And a thousand people smile
Smiling at me
But I wanna die in this moment
I wanna die

No way to understand
Why I've become the way I am
When the sky is filled with stars
I find a place inside my heart

Some people can take a blow
And won't ever drop
But I wanna die in this moment
I wanna die

She will tell me she loves me
And she won't ever stop
But I wanna die in this moment
I wanna die

The coldness in my soul
And I reach out for her to hold
Then I watch her close her eyes
It's only me that needs to cry

And if I stay with you
Do you believe that I'll pull through?

No way to understand
Why I've become the way I am
When the sky is filled with stars
I find a place inside my heart

Then I watch her close her eyes
It's only me that needs to cry

A thousand people yell
Shouting my name
But I wanna die in this moment
I wanna die
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Một nghìn người thét lên
Gào tên tôi
Nhưng giây phút ấy, tôi chỉ muốn chết
Chỉ muốn chết đi.

Và một ngàn người mỉm cười
Mỉm cười với tôi
Nhưng lúc ấy, tôi chỉ muốn chết
Tôi muốn chết đi.

Không sao mà hiểu nổi
Tại sao tôi lại như thế
Khi những ngôi sao lấp đầy bầu trời
Tôi tìm thấy một nơi trong tim mình.

Vài người có thể bay lên
Và chẳng bao giờ rơi xuống
Nhưng lúc ấy, tôi chỉ muốn chết
Tôi muốn chết.

Cô ấy sẽ nói rằng, cô ấy yêu tôi
Và không bao giờ ngừng lại
Nhưng lúc ấy, tôi chỉ muốn chết
Tôi muốn chết.

Sự giá băng trong tâm hồn tôi
Và tôi với tới cô, để ôm cô
Rồi khi tôi nhìn cô ấy nhắm mắt lại
Lúc ấy, chỉ mình tôi cần khóc thôi.

Và, nếu tôi ở lại bên em
Em có tin tôi sẽ vượt qua được không?

Không sao hiểu đước cả
Tại sao mà tôi thành ra như thế
Chỉ khi những vì tinh tú lấp đầu bầu trời
Tôi mới tìm được yên bình trong trái tim tôi.

Rồi khi tôi nhìn cô ấy nhắm mắt lại
Lúc ấy, chỉ mình tôi cần phải khóc.

Một nghìn người thét lên
Gào tên tôi
Nhưng giây phút ấy, tôi chỉ muốn chết
Chỉ muốn chết đi.


Bài hát của: Blackfield:

1.
1000 People
A thousand people yell Shouting my name But I wanna die in this moment I wanna die And a thousand people smile Smiling at me But I wanna die in this moment I wanna die No way to...
2.
Where Is My Love
Endless fields of emptiness in my dark and wounded heart Where is my love? The freezing moment when you turned your head and waved goodbye Where is my love? Even all the biggest storms...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net