Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

'74 - '75

(The Connells)

XEM VIDEO

LYRIC:
Got no reason for coming to me and the rain running down.
There's no reason.
And the same voice coming to me like it's all slowin down.
And believe me
I was the one who let you know
I was your sorry-ever-after. '74-'75

It's not easy, nothing to say 'cause it's already said.
It's never easy.
When I look on your eyes then I find that I'll do fine.
When I look on your eyes then I'll do better.

I was the one who let you know
I was your sorry-ever-after. '74-'75.
Giving me more and I'll defy
"cause you're really only after '74-'75.
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Chẳng cần cho những lý do và mưa cứ vậy mà rơi xuống.
Chẳng cần lý do gì
Những âm thanh cứ đều đều giống như trời đang tuôn mưa.
Hãy tin anh.

Anh là người sẽ cho em biết
Dù anh từng là nỗi đau của em sau những năm ấy.
Nhưng hãy cho anh nhiều hơn, anh sẽ bất chấp tất cả.
Bởi vì em là người duy nhất sau những năm ấy.

Thật chẳng dễ, chẳng có gì nói lại vì đã được nói cả rồi.
Điều này chưa bao giờ là dễ dàng.
Nhưng khi nhìn vào mắt em anh biết mình sẽ làm được.
Khi nhìn vào mắt em, anh sẽ làm được tốt hơn.

Anh là người sẽ nói em biết
Dù từng làm em hối tiếc sau nhưng năm ấy
Nhưng hãy cho anh nhiều hơn, anh sẽ bất chấp.
Bởi em là người duy nhất sau những năm ấy.
'74 - '75.


Bài hát của: The Connells:

1.
'74 - '75
Got no reason for coming to me and the rain running down. There’s no reason. And the same voice coming to me like it’s all slowin down. And believe me I was the one...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net