Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

9 P.M

(ATB)

XEM VIDEO

LYRIC:
(Till I Come):
Till I Come!
Change it and say ''Till I Come'' !

Don't Stop:
Don't stop...it's the real sound.
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Cho đến khi tôi đến:
Cho đến khi tôi đến !
Hãy thay đổi nó và nói " Chờ tôi đến " !

Đừng dừng lại:
Đừng dừng lại...đó là những âm thanh rất thực.


Bài hát của: ATB:

1.
Let U Go
I've been to all the familiar places I've been running like a sentence Never begun I've been looking for a way to let you know I've got nothing left to fill to those spaces I've...
2.
9 P.M
(Till I Come): Till I Come! Change it and say ''Till I Come'' ! Don't Stop: Don't stop...it's the real sound.
3.
Hold You
All the things that I told you All the things that I never mentioned All the things that I told you twice Give me something to turn to Like an answer that has no...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net