Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

9 To 5

(Dolly Parton)

XEM VIDEO

LYRIC:
Tumble outta bed
And stumble to the kitchen
Pour myself a cup of ambition
Yawnin' and stretchin' and try to come to life

Jump in the shower
And the blood starts pumpin'
Out on the streets
The traffic starts jumpin'
With folks like me on the job from 9 to 5

Workin' 9 to 5
What a way to make a livin'
Barely gettin' by
It's all takin'
And no givin'
They just use your mind
And they never give you credit
It's enough to drive you
Crazy if you let it

9 to 5, for service and devotion
You would think that I
Would deserve a fair promotion
Want to move ahead
But the boss won't seem to let me
I swear sometimes that man is out to get me
Mmmmm...

They let your dream
Just a' watch 'em shatter
You're just a step
On the boss man's ladder
But you got dream he'll never take away

In the same boat
With a lot of your friends
Waitin' for the day
Your ship 'll come in
And the tide's gonna turn
An' it's all gonna roll you away

Workin' 9 to 5
What a way to make a livin'
Barely gettin' by
It's all takin'
And no givin'
They just use your mind
And you never get the credit
It's enough to drive you
Crazy if you let it

9 to 5, yeah, they got you where they want you
There's a better life
And you think about it don't you
It's a rich man's game
No matter what they call it
And you spend your life
Putting money in his wallet

Workin' 9 to 5
What a way to make a livin'
Barely gettin' by
It's all takin'
And no givin'
They just use you mind
And they never give you credit
It's enough to drive you
Crazy if you love it

9 to 5, yeah, they got you where they want you
There's a better life
And you think about it don't you
It's a rich man's game
No matter what they call it
And you spend your life
Putting money in his wallet
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Té nhào ra khỏi giường
Và loạng choạng vào nhà bếp
Tự rót cho mình môt cốc hoài bão
Ngáp dài và duỗi thẳng người, cố gắng bước vào cuộc sống

Nhảy xổ vào cơn mưa
Máu trong người bắt đầu dồn dập
Ra khỏi nhà
Giao thông bắt đầu căng thẳng
Với những người như tôi làm việc từ 9 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều

Làm việc từ 9 đến 5 giờ
Cái kiểu làm ăn gì thế này
Sống tạm qua ngày
Xài hết cả
Và không có thêm nữa
Người ta chỉ dùng đầu óc bạn
Và chẳng bao giờ chịu đưa tiền
Điều đó cũng đủ
Khiến bạn phát điên lên nếu bạn chấp nhận chuyện đó

Từ 9 tới 5 giờ phục vụ và tận tâm làm việc
Bạn có nghĩ rằng
Tôi đáng được thăng chức công bằng
Muốn tiến lên trên
Nhưng ông chủ dường như không muốn thế
Tôi thề là đôi lúc thằng cha đó không thích tôi
Mmmmmm

Người ta để mặc ước mơ của bạn
Chỉ đứng nhìn nó tiêu tan
Chờ đợi đến một ngày
Con thuyền của bạn tiến đến
Và thủy triều dường như sắp đổi
Và sẽ cuốn bạn đi thật xa

Làm việc từ 9 đến 5 giờ
Cái kiểu làm ăn gì thế này
Sống tạm qua ngày
Xài hết cả
Và không có thêm nữa
Người ta chỉ dùng đầu óc bạn
Và chẳng bao giờ chịu đưa tiền
Điều đó cũng đủ
Khiến bạn phát điên lên nếu bạn chấp nhận chuyện đó

Từ 9 đến 5 giờ, yeah, người ta bắt bạn đến nơi nào họ muốn
Có một cuộc sống tốt hơn
Và bạn nghĩ về điều đó chứ?
Đó là trò chơi của bạn nhà giàu
Họ gọi nó là cái gì cũng được
Và bạn bỏ cả đời
Để bỏ tiền vào túi chúng

[lặp]


Bài hát của: Dolly Parton:

1.
Sandy's Song
Sometimes I think of you, and tears fill my eyes To think of the meaning you've given my life You've touched me in places no one ever reached You've given me reason...
2.
Together You And I
Du-u-u Du-u-u Du-u-u-u-u-u wa Du-u wa My love for you is deeper than the depths of any ocean And as faithful as the stars that grace the night As constant as the...
3.
Romeo (ft. Billy Ray Cyrus)
A cross between a movie star And a hero in a book Romeo comes struttin' in And everybody looks 'Cause he's just got that special thang That everybody needs And...
4.
What A Heartache
I thought I saw the promise of forever in your eyes I thought that I was sure of what I saw You led me to believe that I was special...
5.
Backwoods Barbie
I grew up poor and ragged, just a simple country girl I wanted to be pretty more than anything in the world Like Barbie or the models in that Fredricks catalog From...
6.
Jolene
Jolene, Jolene, Jolene, Jolene I’m begging of you please don’t take my man Jolene, Jolene, Jolene, Jolene Please don’t take him just because you can Your beauty is...
7.
9 To 5
Tumble outta bed And stumble to the kitchen Pour myself a cup of ambition Yawnin' and stretchin' and try to come to life Jump in the shower And the blood...
8.
To Know Him Is to Love Him
Chorus: To know know know him Is to love love love him Just to see him smile Makes my life worthwhile To know know know him Is to love love...
9.
Oh Little Town of Bethlehem
O little town of Bethlehem, How still we see thee lie; Above thy deep and dreamless sleep The silent stars go by; Yet in thy dark streets shineth The everlasting light. The hopes and fears...
10.
Islands In The Stream (ft. Kenny Rogers)
Baby, when I met you there was peace unknown I set out to get you with a fine tooth comb I was soft inside, there was somethin' going on You do...
11.
Slow Dancing With The Moon
"Slow dancing in the Moon" Dolly Parton Sweet little cherry blossom, blooming before her time Moving her lips to her favorite song, cherishing every rhyme Swaying her hips to the rhythm,...
12.
It's All Wrong But It's All Right
Hello are you free tonight I like your looks I love your smile Could I use you for a while it's all wrong but it's all right The amber sunset glow has...
13.
Jesus and Gravity
I'm to the point where it don't add up I can't say I've come this far with my guitar on pure dumb luck That's not to say I know it all Cause everytime...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net