Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

99 Problems

(Hugo)

XEM VIDEO

LYRIC:
If you're havin' girl problems I feel bad for you, son
I got 99 problems and a bitch ain't one
Tip my hat to the sun in the west
Feel the beat right in my chest
At the crossroads a second time
Make the devil change his mind.
Its a pound of flesh but its really a ton
99 problems and a bitch ain't one

Chorus
If you're havin' girl problems I feel bad for you son
I got 99 problems and a bitch ain't one
99 problems
But a bitch ain't one.

Like broken glass under my feet
I could lose my mind in this heat
Lookin' for the prize but I don't want blood,
I order one drink then I drink the flood
Well, you can come inside, but your friends can't come
99 problems and a bitch ain't one

Chorus
If you're havin' girl problems I feel bad for you, son
99 problems and a bitch ain't one
I got 99
99
99
99
99 problems
But a bitch ain't one.
99
99 problems and a bitch ain't one
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Nếu bạn có vấn đề với các cô gái, tôi thấy thật tệ cho bạn, con trai ạ
Tôi có 99 rắc rối nhưng gái gú thì không có trong số đó
Ngã mũ kính chào mặt trời phía tây
Cảm thấy nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực
Tại ngã tư lần thứ hai
Khiến cho quỷ dữ thay đổi ý kiến
Nó có vẻ như chỉ là một pound thịt nhưng thật ra là đến một tấn
99 rắc rối nhưng gái gú thì không trong số đó

Chorus
Nếu bạn có vấn đề với các cô gái, tôi thấy thật tệ cho bạn, con trai ạ
Tôi có 99 rắc rối nhưng gái gú thì không có trong số đó
99 rắc rối

Như cặp kính gãy dưới chân tôi đây
Tôi có lẽ sẽ mất trí với nhiệt độ này
Tìm kiếm giải thưởng nhưng tôi không muốn đổ máu
Tôi yêu cầu một ly sau đó tôi sẽ uống cạn cả dòng lũ
Ổn thôi, bạn có thể vào trong nhưng bạn của bạn thì không thể
99 rắc rối và gái gú thì không trong số đó

Nếu bạn có vấn đề với các cô gái, tôi thấy thật tệ cho bạn, con trai ạ
Tôi có 99 rắc rối nhưng gái gú thì không có trong số đó
Tôi có 99 rắc rối
99
99
99
99 rắc rối
Nhưng gái gú thì không có trong số đó
99
99 rắc rối nhưng gái gú thì không có trong số đó


Bài hát của: Hugo:

1.
99 Problems
If you’re havin’ girl problems I feel bad for you, son I got 99 problems and a bitch ain’t one Tip my hat to the sun in the west Feel the beat...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net