Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

All Summer Long

(Kid Rock)

XEM VIDEO

LYRIC:
All Summer Long

It was 1989, my thoughts were short
my hair was long
Caught somewhere between a boy and man
She was seventeen
and she was far from in-between
It was summertime in Northern Michigan
Ahh Ahh Ahh
Ahh Ahh Ahh

Splashing through the sand bar
Talking by the campfire
It's the simple things in life,
like when and where
We didn't have no internet
But man I never will forget
The way the moonlight shined upon her hair

And we were trying different things
We were smoking funny things
Making love out by the lake
to our favorite song
Sipping whiskey out the bottle,
not thinking 'bout tomorrow
Singing Sweet Home Alabama all summer long
Singing Sweet Home Alabama all summer long

Catching walleye from the dock
Watching the waves roll off the rocks
She'll forever hold a spot inside my soul
We'd blister in the sun
We couldn't wait for night to come
To hit that sand and play some rock and roll

While we were trying different things
And we were smoking funny things
Making love out by the lake
to our favorite song
Sipping whiskey out the bottle,
not thinking 'bout tomorrow
Singing Sweet Home Alabama all summer long
Singing Sweet Home Alabama all summer long

Now nothing seems as strange as
when the leaves began to change
Or how we thought
those days would never end
Sometimes I'll hear that song
and I'll start to sing along
And think man I'd love to see that girl again

And we were trying different things
We were smoking funny things
Making love out by the lake
to our favorite song
Sipping whiskey out the bottle,
not thinking 'bout tomorrow
Singing Sweet Home Alabama all summer long
Singing Sweet Home Alabama all summer long

Singing Sweet Home Alabama all summer long
Singing Sweet Home Alabama all summer long
Singing Sweet Home Alabama all summer long
Singing Sweet Home Alabama all summer long
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Đó là năm 1989, suy nghĩ của tôi lúc đó còn hạn hẹp
Tóc tôi thì dài thượt
Lỡ cỡ giữa một thằng nhóc và một người đàn ông
Cô ấy 17 tuổi
Và cô ấy thì cách xa cái tuổi lỡ cỡ đó
Đó là mùa hè ỡ Bắc Michigan

Ăn mừng trên bãi biển
Nói chuyện cạnh đống lửa trại
Đó là những điều đơn giản nhất trong cuộc đời
Như là ở đâu và khi nào
Chúng tôi không có mạng
Nhưng mà tôi không bao giờ quên
Ánh trăng đổ tràn lấp lánh trên tóc cô ấy

Và chúng tôi đã thử nhiều điều khác
Chúng tôi hút vài loại thuốc
Làm tình bên bờ hồ
Trong tiếng nhạc của bài hát chúng tôi yêu thích
Nốc rượu whiskey đến cạn
Không nghĩ gì về tương lai
Hát bài "Quê nhà Alabama yêu dấu" cả đêm hè dài
Hát bài "Quê nhà Alabama yêu dấu" cả đêm hè dài

Phóng ánh mắt xa xăm từ bến tàu
Nhìn những đợt sóng cuộn trào trên đá
Cô ấy mãi giữ một phần trong tâm hồn tôi
Chúng tôi tắm nắng đến rộp da
Chúng tôi không thể chờ đêm đến
Để lăn dài trên cát và yêu đương

Khi chúng tôi đang thử nhiều điều khác
Chúng tôi hút vài loại thuốc
Làm tình bên bờ hồ
Trong tiếng nhạc của bài hát chúng tôi yêu thích
Nốc rượu whiskey đến cạn
Không nghĩ gì về tương lai
Hát bài "Quê nhà Alabama yêu dấu" cả đêm hè dài
Hát bài "Quê nhà Alabama yêu dấu" cả đêm hè dài

Giờ không có gì có vẻ lạ lẫm như
Những chiếc lá thay màu
Hay những gì chúng ta đã nghĩ
Những ngày đó sẽ không bao giờ tàn
Đôi khi tôi nghe bài hát đó
Và tôi bắt đầu hát theo
Và nghĩ tôi muốn gặp lái người con gái đó quá

Và chúng tôi đã thử nhiều điều khác
Chúng tôi hút vài loại thuốc
Làm tình bên bờ hồ
Trong tiếng nhạc của bài hát chúng tôi yêu thích
Nốc rượu whiskey đến cạn
Không nghĩ gì về tương lai
Hát bài "Quê nhà Alabama yêu dấu" cả đêm hè dài
Hát bài "Quê nhà Alabama yêu dấu" cả đêm hè dài

Hát bài "Quê nhà Alabama yêu dấu" cả đêm hè dài
[x4]


Bài hát của: Kid Rock:

1.
Times Like These
The lakes and pines they bleed of beauty and grace And the rivers they run wild like an endless race The forests soar so high then fall to the sea...
2.
Born Free
Fast, on a rough road riding High, through the mountains climbing twisting, turning further from my home. Young, like a new moon rising Fierce, through...
3.
Picture (ft. Sheryl Crow)
Kid Rock: Livin my life in a slow hell Different girl every night at the hotel I ain't seen the sun shine In three damn days Been fuelin' up on cocaine and whiskey I Wish...
4.
Blue Jeans And A Rosary
All my life I've been searchin' All my life I've been uncertain I been abandoned and left alone At fifteen I had to leave home The black sheep, the bad seed At a roadside...
5.
Only God Knows Why
I've been sittin' here Tryin' to find myself I get behind myself I need to rewind myself Lookin' for the payback Listen for the playback They say that every man bleeds just like me And now I...
6.
All Summer Long
All Summer Long It was 1989, my thoughts were short my hair was long Caught somewhere between a boy and man She was seventeen and she was far from in-between It was summertime in Northern...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net