Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Are You A Ghost?

(B*Witched)

XEM VIDEO

LYRIC:
It's two in the morning
I'll tell you why I'm awake
There it goes, that creepy feeling again
Round in my head
Ooh again here in my head


Here in the darkness
Oh there's so many shades
Shadows burn like faded flames
And die into the night, ooh and fly
Up so high, ooh


Chorus:

Are you a ghost?
Or are you alive?
Would you be here for me (ooh, ooh)
Be here for me now
Imagination
Or are you for real?
Just give me a sign (sign)
And I'll know


Cool wind is blowing
Fingers through hair
Standing in an empty room, alone
It feels like you're there
Ooh alone
I know that you're there


Are you a ghost?
Or are you alive?
Would you be here for me (ooh, ooh)
Be here for me now
Imagination
Or are you for real?
Just give me a sign (sign)


I'll tell you what
I know (I know)
I'll tell you how
I feel (feel)
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Đã hai giờ sáng
Tôi sẽ nói cho bạn biết sao tôi còn tỉnh
Lại đến nữa, cái cảm giác ấy
Mòng mòng trong đầu tôi
Ôi, quay về đây trong đầu tôi

Đây trong bóng tối
Ôi vô vàn những bóng
Bừng cháy như ngọn lửa tàn
Và chìm tắt vào đêm tối, ôi và bay lên
Lên thật cao, ôi

ĐK:
Ngươi là bóng ma?
Hay ngươi còn sống?
Ngươi có ở đây bên ta không?
Hãy đến đây bên ta
Là ảo tưởng
Hay là sự thực?
Ôi hãy cho ta thấy một dấu hiệu
Và ta sẽ nhận ra

Gió lạnh thổi
Ngón tay xuyên làn tóc
Đứng một mình trong căn phòng vắng
Dường như ngươi đang hiện diện
Ôi, một mình
Ta biết ngươi đang ở đó

Ngươi là bóng ma?
Hay ngươi còn sống?
Ngươi có ở đây bên ta không?
Hãy đến đây bên ta
Là ảo tưởng
Hay là sự thực?
Ôi hãy cho ta thấy một dấu hiệu

Ta sẽ nói cho ngươi
Điều ta biết
Ta sẽ nói cho ngươi
Ta cảm thấy thế nào


Bài hát của: B*Witched:

1.
Are You A Ghost?
It's two in the morning I'll tell you why I'm awake There it goes, that creepy feeling again Round in my head Ooh again here in my head Here in the darkness Oh there's so...
2.
Hold On
Hold on Youve always been a tough girl But you feel you're about to break. You're feeling stuck and out of luck Watching your dreams all slip away. You've been working mornings in the kitchen and...
3.
C'est la Vie
[Spoken] Some people say I look like me dad What?! Are you serious? Ah Ohh Hey Hey [X2] I said, hey boy sittin in your tree Mummy always wants you to come for...
4.
To You I Belong
Rain fell down You were there I cried for you when I hurt my hand Storm a-rushing in Wind was howling I called for you, you were there Whenever dark turns to night And all the dreams...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net