Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Bad Girls

(M.I.A)

XEM VIDEO

LYRIC:
Live fast, die young
Bad girls do it well
Live fast, die young
Bad girls do it well (x2)

My chain hits my chest
When I'm bangin' on the dashboard
My chain hits my chest
When I'm bangin' on the radio

Get back, get down
Pull me closer if you think you can hang
Hands up, hands tied
Don't go screaming if I blow you with a bang

Ahh; Suki Zuki
I'm coming in the Cherokee
Gasoline
There's steam on the window screen

Take it, take it
World's bouncing like a trampoline
When I get to where I'm going, gonna have you trembling

Live fast, die young
Bad girls do it well
Live fast, die young
Bad girls do it well (x2)


My chain hits my chest
When I'm banging on the dashboard
My chain hits my chest
When I'm banging on the radio

Yeah back it, back it
Yeah pull up to the bumper game
With a signal
Cover me, cause I'm changing lanes

Had a handle on it
My life, I broke it
When I get to where I'm going, gonna have you saying it

Live fast, die young
Bad girls do it well
Live fast, die young
Bad girls do it well (x2)

My chain hits my chest
When I'm banging on the dashboard
My chain hits my chest
When I'm banging on the radio (x2)

Get back, get down
Pull me closer if you think you can hang
Hands up, hands tied
Don't go screaming if I blow you with a bang
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Sống nhanh, chết trẻ
Các cô gái hư thường làm rất tốt
Sống nhanh, chết trẻ
Các cô gái hư thường làm rất tốt

Và dây chuyền chạm vào ngực
Khi tôi đập vào bảng điều khiển
Và dây chuyền chạm vào ngực
Khi tôi vỗ vào đài vô tuyến

Lùi lại, lùi xuống
Kéo tôi lại gần nếu bạn nghĩ là mình có thể
Đưa tay lên, trói tay lại
Đừng có hét lên nếu tôi thổi bạn đi chỉ bằng một đòn

Ahh, Suki Zuki
Tôi là người đến từ Cherokee
Và xăng
Chúng đang bốc hơi ở trên cửa xe

Đỡ này đỡ này
Cả thế giới nảy lên như một tấm đệm lò xo
Khi mà tôi tới được nơi tôi cần tới, sẽ có người phải run rẩy đấy

Sống nhanh, chết trẻ
Các cô gái hư thường làm rất tốt
Sống nhanh, chết trẻ
Các cô gái hư thường làm rất tốt

Và dây chuyền chạm vào ngực
Khi tôi đập vào bảng điều khiển
Và dây chuyền chạm vào ngực
Khi tôi vỗ vào đài vô tuyến

yeah lại nào lại nào
yeah kéo chúng nối đuôi vào nhau nào
Chỉ với một tín hiệu
Hãy bao quanh tôi, vì tôi sẽ thay đổi làn đường đấy

Hãy điều khiển nó đi nào
Cuộc sống của tôi, tôi phá vỡ
Và khi mà tôi tới được nơi tôi cần tới, mọi người lại sẽ nói là

Sống nhanh, chết trẻ
Các cô gái hư thường làm rất tốt
Sống nhanh, chết trẻ
Các cô gái hư thường làm rất tốt

Và dây chuyền chạm vào ngực
Khi tôi đập vào bảng điều khiển
Và dây chuyền chạm vào ngực
Khi tôi vỗ vào đài vô tuyến

Lùi lại, lùi xuống
Kéo tôi lại gần nếu bạn nghĩ là mình có thể
Đưa tay lên, trói tay lại
Đừng có hét lên nếu tôi thổi bạn đi chỉ bằng một đòn


Bài hát của: M.I.A:

1.
Bad Girls
Live fast, die young Bad girls do it well Live fast, die young Bad girls do it well (x2) My chain hits my chest When I'm bangin' on the dashboard My chain hits my...
2.
Bamboo Banga
Roadrunner, roadrunner Going 100 mph Roadrunner, roadrunner Going 100 mph With your radio on With your radio on Roadrunner, roadrunner Going 100 mph With your radio on Somalia Angola Ghana Ghana Ghana Ghana India Sri Lanka Burma...
3.
Bird Flu
Big on the underground What's the point of knocking me down? Everybody knows I'm already good on the ground Most of us stay strong Shit don't really bound us Then I go on my own Making bombs...
4.
Amazon
I was missin' in action On the side of a carton I was taken in a Datsun From a street in Action [x2] I was sipping on a Rubicon Thinking 'bout where I come Its all...
5.
Freedom Skit
Freedom fightin' dad Bombed his pad Called him a terror Put him on wanted ads. [x2] Daddy's M.I.A. Missing in action Gone to start A revolution Freedom fighter got injection He no act He got no reaction. [x2]
6.
World Town
Hands up Guns out Represent the world town Sick of all the shit that's keeping me down Dead from the waist down It's easy staying down I never thought about it twice But you do pay the...
7.
Paper Planes
I fly like paper, get high like planes If you catch me at the border I got visas in my name If you come around here, I make them all...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net