Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Beat Of My Drum

(Nicola Roberts)

XEM VIDEO

LYRIC:
Once upon a time I pressed rewind
Two left feet, I had no beat
Baby in the corner learning quick
Keep up, keep up, keep up
Graduation take a bow
See how strong you've made me now
Two steppin' all over me, then cha cha cha cha
I'm in!

Oohh don't it make your heart go wow
Oohh how I've turned this whole thing round

L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum
L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum

Leader of the pack get on that track
Swing your back and don't look back
Captain attending, too much to handle
Too hot, the pan goes pop
Blow your trumpet like you do
I put on my marchin' boots
I know we can work it out
Let's step into the groove

Oohh don't it make your heart go wow
Oohh how I've turned this whole thing round

L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum
L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum

L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum
L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum

L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum
L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum

L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum
L.O.V.E
Dance to the beat of my drum
Dance to the beat of my drum
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Ngày xửa ngày xưa, em nhấn “tua lại”
Hai chân lãng quên, chẳng có nhịp điệu nào
Bé cưng đứng trong góc, học nhanh nào
Cứ thế, cứ thế, cứ thế đấy
Tốt nghiệp rồi, cúi chào một cái
Thấy anh đã khiến em mạnh ghê chưa này
Bước hai bước vòng quanh em, rồi nhảy cha cha
Em nhảy đây!

Ôi! Thế có làm con tim anh thốt lên “tuyệt” không?
Ôi! Xem em đã xoay chuyển thế nào đây này

T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em

Kẻ đứng đầu đàn ra xông pha bài đó đi
Xoay lưng anh vòng vòng và đừng ngoảnh lại
Thuyền trưởng nhảy vô thôi, quá sức xoay sở rồi
Nóng quá, cái đầu như sắp nổ
Thổi kèn trumpet như anh làm đấy
Em xỏ chân vào đôi bốt của mình
Em biết chúng mình có thể làm ra trò
Hãy về lại theo thói cũ nào

Ôi! Thế có làm con tim anh thốt lên “tuyệt” không?
Ôi! Xem em đã xoay chuyển thế nào đây này

T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em

T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em

T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em

T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
T.Ì.N.H.Y.Ê.U
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em
Nhảy theo tiếng trống vỗ của em


Bài hát của: Nicola Roberts:

1.
Porcelain Heart
[Verse 1] It beats so strong like a melody Where do I belong? You keep spinning me round, round, round Don't want to come down, down, down Love to play along...
2.
Fish Out Of Water
I'm a day, a day without the night I'm a day, a day without the night You're my childhood sweetheart Everyday I dream of you Now we're living apart You took a part...
3.
Beat Of My Drum
Once upon a time I pressed rewind Two left feet, I had no beat Baby in the corner learning quick Keep up, keep up, keep up Graduation take a bow See how...
4.
Cinderella's Eyes
English rose This is how the story goes Been asleep Pricked my finger Fell too deep Woke to find A dead prince Charming by my side So hey, there's no...
5.
I
I'm scared of dying and not trying, scared of getting old I'm scared of telling lies 'cause karma comes and eats me whole I'm scared to think about the...
6.
Everybody's Got To Learn Sometime
Change your heart Look around you Change your heart It will stoned you I need your loving Oh, like the sunshine Everybody's gotta learn sometime Everybody's gotta learn sometime Everybody's gotta learn sometime Change your heart Look around you Change...
7.
Fix Me
Fix me, kiss me, break me Tear me apart Hold me, love me, mend me Give me your heart Fix me, kiss me, break me Tear me apart Hold me,...
8.
Yo-Yo
I'm the kind of girl that likes to dream a lot, dream a lot Lose myself staring into my coffee cup coffee cup You and me easy to see Why is it...
9.
Lucky Day
Could it my, could it be my, Could it be my Lucky Day. I like a phone call, I like to hear something like this. Woah, Woah, Woah,...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net