Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Big Hoops (Bigger The Better)

(Nelly Furtado)

XEM VIDEO

LYRIC:
The bigger the better
The bigger the better
The bigger the better
The better the bigger

The bigger the better
The bigger the better
The bigger the better
The bigger the better

The bigger the better
The bigger the better
The bigger the better
The better the bigger

The bigger the better
The bigger the better
The bigger the better
The bigger the better

Tonight is the jam
I'll be there till dawn
I'm going down, I've got my big hoops on
Pant leg so wide, I've got my backpack on
I'm gonna hear my favorite song

Hey hey hey, what's the scenario
The boy keeps passin' my by
I said no diggity, no doubt
I thought I told you I was fly
Yeah he and all of his friends they
They got that hair like high five

I don't wanna talk about sex
Wanna express myself tonight

I can go fast, I can go slow
I can go places nobody else goes
I can move fast, I can move slow
I can go places nobody else goes

Everybody say hey, they goin' at it all night and day
Everybody say hey, they goin' at it all night and day

I betcha never seen something like that like that like that like that
I betcha never heard something like that like that like that like that
I betcha never seen something like that

That boy gonna feel my poison
I know it can stay in the rain
Like you wanna be down with your baby
Back and forth, back and forth
Back, back, back and forth
You got my rum rum shaking them another back
When you should not real
And I never have to fake it fake it
You know I oughta move quick
And I gotta move slow
Cause there ain't no wind in the road

I can go fast, I can go slow
I can go places nobody else goes
I can move fast, I can move slow
I can go places nobody else goes

Everybody say hey, they goin' at it all night and day
Everybody say hey, they goin' at it all night and day

I betcha never seen something like that like that like that like that
I betcha never heard something like that like that like that like that
I betcha never seen something like that

The bigger the better
The bigger the better
The bigger the better
The better the bigger

The bigger the better
The bigger the better
The bigger the better
The bigger the better

The bigger the better
The bigger the better
The bigger the better
The better the bigger

The bigger the better
The bigger the better
The bigger the better
The bigger the better

I betcha never seen something like that
I betcha never heard something like that

Oh I thought this song was over
No, it ain't over yet

I can go fast, I can go fast
I can go fast

The bigger the better
The bigger the better
The bigger the better
The better the bigger

I can go fast

The bigger the better
The bigger the better
The bigger the better
The bigger the better
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Tốt chừng nào, lớn chừng đó

Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó

Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Tốt chừng nào, lớn chừng đó

Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó

Đêm nay là đêm bận túi bụi
Tôi sẽ ở đó đến lúc bình minh
Tôi đang xuống, tôi đeo hoa tai khổ lớn vào
Ống quần cỡ rộng, tôi đeo ba lô vào
Rồi tôi sẽ nghe bài hát ưa thích của mình

Này này này, viễn cảnh là gì nào
Anh chàng vẫn cứ lớ lờ tôi đi
Tôi nói không nghi ngờ, không nghi ngờ
Tôi nghĩ tôi nói với bạn tôi đã bay
Yeah anh ta và lũ bạn của anh ta
Họ để kiểu tóc high-five

Tôi không muốn bàn chuyện ấy
Chỉ muốn trải lòng mình đêm nay

Tôi có thể lướt nhanh, tôi có thể lướt chậm
Tôi có thể đến những nơi không ai khác đến
Tôi có thể lắc nhanh, tôi có thể lắc chậm
Tôi có thể đến những nơi không ai khác đến

Mọi người nói “Hey!” nào, bọn họ đang sung sức cả đêm lẫn ngày
Mọi người nói “Hey!” nào, bọn họ đang sung sức cả đêm lẫn ngày

Tôi cá bạn chưa bao giờ thấy điều gì như thế, như thế, như thế, như thế
Tôi cá bạn chưa bao giờ thấy điều gì như thế, như thế, như thế, như thế
Tôi cá bạn chưa bao giờ thấy điều gì như thế

Cái anh kia rồi sẽ cảm nhận sự hiểm độc trong tôi
Tôi biết nó có thể ngấm trong cơn mưa
Như bạn muốn được ái ân với cục cưng của bạn
Lùi và tiến, lùi và tiến
Lùi, lùi, lùi và tiến
Bạn giữ chỗ rượu của tôi, khuấy đều nó
Một bước lùi khi bạn không thành thật
Và tôi không bao giờ cần phải giả dối, giả dối
Bạn biết tôi phải lắc nhanh
Và tôi phải lướt chậm
Vì không có gió thổi trên đường

Tôi có thể lướt nhanh, tôi có thể lướt chậm
Tôi có thể đến những nơi không ai khác đến
Tôi có thể lắc nhanh, tôi có thể lắc chậm
Tôi có thể đến những nơi không ai khác đến

Mọi người nói “Hey!” nào, bọn họ đang sung sức cả đêm lẫn ngày
Mọi người nói “Hey!” nào, bọn họ đang sung sức cả đêm lẫn ngày

Tôi cá bạn chưa bao giờ thấy điều gì như thế, như thế, như thế, như thế
Tôi cá bạn chưa bao giờ thấy điều gì như thế, như thế, như thế, như thế
Tôi cá bạn chưa bao giờ thấy điều gì như thế

Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Tốt chừng nào, lớn chừng đó

Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó

Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Tốt chừng nào, lớn chừng đó

Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó

Tôi cá bạn chưa bao giờ thấy điều gì như thế
Tôi cá bạn chưa bao giờ thấy điều gì như thế

Ôi, tôi nghĩ bài hát này hết rồi
Không, vẫn chưa hết mà

Tôi có thể lướt nhanh, tôi có thể lướt nhanh
Tôi có thể lướt nhanh

Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Tốt chừng nào, lớn chừng đó

Tôi có thể lướt nhanh

Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó
Lớn chừng nào, tốt chừng đó


Bài hát của: Nelly Furtado:

1.
Big Hoops (Bigger The Better)
The bigger the better The bigger the better The bigger the better The better the bigger The bigger the better The bigger the better The bigger the better The bigger the better The bigger the better The bigger the...
2.
Say It Right
In the day In the night Say it right Say it all You either got it Or you don't You either stand or you fall When your will is broken When it slips from your hand When there's no...
3.
All Good Things (Come To An End)
All Good Things (Come To An End) Honestly what will become of me I don't like reality It's way too clear to me But really life is daily We are what we don't see We missed...
4.
Scared Of You
I'm sorry I forsake you I'm sorry that I left you I'm sorry I did forget you And I'm sorry that I made myself feel better By making you feel never good enough I know...
5.
Stars
There are so many stars in the sky tonight Which one will I take in my hand? There are so many ways I can live a life Which one will I make part...
6.
The Grass Is Green
Oh, I once had something Something that was so good Better than the last thing I touched Then turned right around on that something And I figured I didn't like that much Oh yeah,...
7.
Night Is Young
Visions of you Visions of me Everything we wanted I wanna be Frozen in time Forever in this moment How you wanna live? What you wanna feel? Don't you know...
8.
Who Want To Be Alone
[Verse 1:] I was waiting for you to notice me I've been hanging around for a minute Baby don't give me you it won't hurt me I don't even know...
9.
Mas
Spanish mas Creo que esta vez va ha ser como la otra vez tú ya olvidaste todo lo que pasó ayer. Quiero que esta vez no sea igual que ayer vivo pensando en lo que...
10.
I'm Like A Bird
You're beautiful, that's for sure You'll never ever fade You're lovely but it's not for sure That I won't ever change And though my love is rare Though my love is true I'm like a...
11.
Try
All I know Is everything is not as it's sold but the more I grow the less I know And I have lived so many lives Though I'm not old And the more I see,...
12.
What I Wanted
what i wanted I turned my head away Didn't wanna hear what you said You had changed your mind I showed up insecure But I thought you would be sure I guess I had a lost...
13.
Runaway
There are only two places I could go One is dark, and it feels so hollow And it lets me in only to swallow Too much water until i...
14.
Turn Off The Light
It's getting so lonely inside this bed Don't know if I should lick my wounds or say woe is me instead And there's an aching inside my head It's telling...
15.
Promiscuous (ft. Timberland)
N: Do I turn you off? Nope N: Didn’t think so How you doin’ young lady That feelin’ that you givin’ really drivin' me crazy You don’t haveta play about the joke I was at a...
16.
Te Busque (ft. Juanes)
Te Busque I've been high, I've been low I've been fast, I've been slow I've had nowhere to go Missed the bus, missed the show I've been down on my luck I've felt...
17.
Do it
You're standing at the door I'm falling to the floor You look even better than you did before I'm staring at my feet Wondering if I can do this It's been a while but I...
18.
Powerless (Say What You Want)
Powerless (say What You Want) Paint my face in your magazines Make it look whiter than it seems Paint me over with your dreams Shove away my ethnicity Burn every notion that I may have...
19.
Maneater
Everybody look at me, me I walk in the door you start screaming Come on everybody whatcha here for? Move your body around like a nympho Everybody get your necks to crack around All...
20.
Give It To Me (ft. Timberland)
Give It To Me lyrics (feat. Nelly Furtado, Justin Timberlake) [Timbaland] Is it going? Is it going? Is it going? Is it going? I don't know.. what you're lookin' for Oh yea boss Come on [Nelly Furtado] I'm...
21.
In God's Hand
"In God's Hands" I looked at your face I saw that all the love had died I saw that we had forgotten to take the time I, I saw that you couldn't...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net