Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Billy S

(Skye Sweetnam)

XEM VIDEO

LYRIC:
Wake up tired, Monday mornings suck,
It's way too early to catch a bus,
Why conform without a fuss,
Daddy Daddy, no, I don't wanna go to school, woo!

I don't need to read Billy Shakespeare,
Meet Juliet or Benvolio,
Feel for once what it's like to rebel now,
I wanna break out, let's go!

Teachers treat us all like clones,
Sit up straight, take off your headphones,
I don't blame them, they get paid,
Money money, woo, lot's of money money, woo!

I don't need to read Billy Shakespeare,
Meet Juliet or Benvolio,
Feel for once what it's like to rebel now,
I wanna break out, let's go!

Get out, get out, get out, get out, woo!
Get out, get out, get out, get out!
To skip or not to skip? that is the question.
Get out, get out, get out, get out, woo!
Get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out,
Get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out!

I don't need to read Billy Shakespeare,
Meet Juliet or Benvolio,
Feel for once what it's like to rebel now,
I wanna break out, let's go!

I don't need to read Billy Shakespeare,
Meet Juliet or Benvolio,
Feel for once what it's like to rebel now,
I wanna break out, let's go!

Get out, get out, get out, get out, woo!
Get out, get out, get out, get out, woo!
Feel for once what it's like to rebel now,
I wanna break out, let's go!

Get out, get out, get out, get out, get out, get out, get out!
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Thức dậy một cách uể oải,sáng thứ hai thật chán ngắt
Có vẻ như là còn quá sớm để bắt xe buýt
Tại sao mình lại vâng lời mà không làm loạn lên
Bố ơi, bố ơi, không, con không muốn đi học đâu, woo!

Tôi chẳng cần đọc Billy Shakespeare
Gặp Juliet hay Benvolio
Cảm giác như đã đến lúc nổi loạn đây
Tôi muốn thoát khỏi cái cảnh tù túng này, hãy bắt đầu thôi!

Giáo viên đối xử với chúng tôi như một lũ vô tính
Ngồi thẳng, bỏ tai nghe xuống
Tôi không trách họ, họ chỉ làm công ăn lương thôi
Tiền tiền, ôi, rất nhiều tiền, woo!

Tôi chẳng cần đọc Billy Shakespeare
Gặp Juliet hay Benvolio
Cảm giác như đã đến lúc nổi loạn đây
Tôi muốn thoát khỏi cái cảnh tù túng này, hãy bắt đầu thôi!

Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Woo!
Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi!
Nên nghỉ hay nên đi học? Thật khó quyết định
Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Woo!
Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi!

Tôi chẳng cần đọc Billy Shakespeare
Gặp Juliet hay Benvolio
Cảm giác như đã đến lúc nổi loạn đây
Tôi muốn thoát khỏi cái cảnh tù túng này,hãy bắt đầu thôi!

Tôi chẳng cần đọc Billy Shakespeare
Gặp Juliet hay Benvolio
Cảm giác như đã đến lúc nổi loạn đây
Tôi muốn thoát khỏi cái cảnh tù túng này, hãy bắt đầu thôi!

Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Woo!
Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Woo!
Cảm giác như đã đến lúc nổi loạn đây
Tôi muốn thoát khỏi cái cảnh tù túng này, hãy bắt đầu thôi!

Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi! Cút đi!


Bài hát của: Skye Sweetnam:

1.
This Is Me
Everyone has got a secret side *a winding path up to a door thats open wide* You think you know me But I’m changing all the time Cause if I wanna be sweet,...
2.
Billy S
Wake up tired, Monday mornings suck, It's way too early to catch a bus, Why conform without a fuss, Daddy Daddy, no, I don't wanna go to...
3.
Number One
I saw my boyfriend hanging with this girl that I hate He didn't have to tell why last night he was late I can't believe what you tell me Your lies have come...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net