Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Calling All The Monsters

(China Anne McClain)

XEM VIDEO

LYRIC:
Callin' all the monsters (2x)
Callin' all, callin' all, callin' all the monsters

Oh yay aye, Oh yay aye, Oh yay aye

Heart thumps and you jump…
Comin' down with goosebumps!
You dared to go there…
Imaa Imma get get you so scared!

We're wantin' to…
We're hauntin' you…
We're wantin' to…
Ehh Ehh

If you stayed and too late
To be getting afraid
This scene extreme…
Imaa Imma get you so scared!

We're wantin' to…
We're hauntin' you…
We're wantin' to…
Ehh Ehh

Gonna get your body shakin'
Wishin' you could just awaken…

Here we go…
Tonight all the monsters gonna dance
We're comin' to get you!
Tonight all the monsters gonna dance
We're comin' to get you!
If you're only dreaming
Why I hear you screaming?
Tonight all the monsters gonna dance
We're comin' to get you!
Tonight all the monsters gonna dance
We're comin' to get you!
We're comin' to get you!

Callin' all the monsters (2x)
Callin' all, callin' all, callin' all the monsters

You hide…
Or you'd try…
Kiss tomorrow goodbye!
We thrill to your chill…
B-B-B-Buckin' for a freak-out!

We're wantin' to…
We're hauntin' you…
We're wantin' to…
Ehh Ehh

We might just bite underneath the moonlight
More fun if you run!
I-I-I-Imma Imma already chasin'

We're wantin' to…
We're hauntin' you…
We're wantin' to…
Ehh Ehh

Gonna get your body shakin'
Wishin' you could just awaken…

Here we go…
Tonight all the monsters gonna dance
We're comin' to get you!
Tonight all the monsters gonna dance
We're comin' to get you!
If you're only dreaming
Why I hear you screaming?
Tonight all the monsters gonna dance
We're comin' to get you!
Tonight all the monsters gonna dance
We're comin' to get you!
We're comin' to get you!

Callin' all the monsters! (2x)
Callin' all, callin' all, callin' all the monsters!

Gonna paint it red, get inside your head, head, head
Like a demon choir playing with fire, fire, fire

Gonna get your body shakin'
Wishin' you could just awaken…

Tonight all the monsters gonna dance
We're comin' to get you!
Tonight all the monsters gonna dance
We're comin' to get you!
If you're only dreaming
Why I hear you screaming?
Tonight all the monsters gonna dance
We're comin' to get you!
We're comin' to get you!

Oh yay aye, Oh yay aye, Oh yay aye

We're comin' to get you!
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Gọi lũ quái vật ra đây (2x)
Gọi lũ, gọi lũ, gọi lũ quái vật ra đây

Oh yay aye, Oh yay aye, Oh yay aye

Tim đập và bạn nhảy
Bước xuống với tập sách Goosebumps*
Thách bạn dám ra đây đấy
Tôi sẽ, sẽ hù bạn sợ phát cáy!

Bọn tớ đang muốn...
Bọn tớ đang ám bạn
Bọn tớ đang muốn...
Ehh Ehh

Nếu bạn nấn ná lâu lâu
Để có cảm giác sợ sợ
Cảnh này cực kỳ...
Tôi sẽ, sẽ hù bạn sợ phát cáy!

Bọn tớ đang muốn...
Bọn tớ đang ám bạn
Bọn tớ đang muốn...
Ehh Ehh

Tôi sẽ khiến bạn lắc lư
Ước gì bạn có thể thức tỉnh...

Vô nào...
Đêm nay lũ quái vật sẽ nhảy hết
Bọn tớ sẽ đến bắt bạn!
Đêm nay lũ quái vật sẽ nhảy hết
Bọn tớ sẽ đến bắt bạn!
Nếu bạn chỉ đang mơ
Sao tôi lại nghe bạn la thế?
Đêm nay lũ quái vật sẽ nhảy hết
Bọn tớ sẽ đến bắt bạn!
Đêm nay lũ quái vật sẽ nhảy hết
Bọn tớ sẽ đến bắt bạn!
Bọn tớ sẽ đến bắt bạn!

Gọi lũ quái vật ra đây (2x)
Gọi lũ, gọi lũ, gọi lũ quái vật ra đây

Bạn trốn
Hay bạn sẽ thử
Hôn tạm biệt ngày mai đi!
Bọn tớ nhát cho bạn ớn lạnh
Cho sự phấn khích trào dâng

Bọn tớ đang muốn...
Bọn tớ đang ám bạn
Bọn tớ đang muốn...
Ehh Ehh

Chúng ta chỉ cắn dưới ánh trăng thôi
Sẽ vui hơn nếu bạn chạy
...T...ô...i... sẽ, sẽ sẵn sàng chạy bắt

Bọn tớ đang muốn...
Bọn tớ đang ám bạn
Bọn tớ đang muốn...
Ehh Ehh

Tôi sẽ khiến bạn lắc lư
Ước gì bạn có thể thức tỉnh...

Vô nào...
Đêm nay lũ quái vật sẽ nhảy hết
Bọn tớ sẽ đến bắt bạn!
Đêm nay lũ quái vật sẽ nhảy hết
Bọn tớ sẽ đến bắt bạn!
Nếu bạn chỉ đang mơ
Sao tôi lại nghe bạn la thế?
Đêm nay lũ quái vật sẽ nhảy hết
Bọn tớ sẽ đến bắt bạn!
Đêm nay lũ quái vật sẽ nhảy hết
Bọn tớ sẽ đến bắt bạn!
Bọn tớ sẽ đến bắt bạn!

Gọi lũ quái vật ra đây (2x)
Gọi lũ, gọi lũ, gọi lũ quái vật ra đây

Sẽ sơn đỏ, bước vào trong ...đ...ầ...u... bạn
Như một bầy quỷ đang chơi với ...l...ử...a...

Tôi sẽ khiến bạn lắc lư
Ước gì bạn có thể thức tỉnh...

Đêm nay lũ quái vật sẽ nhảy hết
Bọn tớ sẽ đến bắt bạn!
Đêm nay lũ quái vật sẽ nhảy hết
Bọn tớ sẽ đến bắt bạn!
Nếu bạn chỉ đang mơ
Sao tôi lại nghe bạn la thế?
Đêm nay lũ quái vật sẽ nhảy hết
Bọn tớ sẽ đến bắt bạn!
Bọn tớ sẽ đến bắt bạn!

Oh yay aye, Oh yay aye, Oh yay aye

Bọn tớ sẽ đến bắt bạn!

-----------------------

*Goosebumps là một series truyện kinh dị dành cho trẻ em được viết bởi tác giả Mỹ R. L. Stine và lần đầu xuất bản bởi Nhà Xuất Bản Scholastic.


Bài hát của: China Anne McClain:

1.
Calling All The Monsters
Callin’ all the monsters (2x) Callin’ all, callin’ all, callin’ all the monsters Oh yay aye, Oh yay aye, Oh yay aye Heart thumps and you jump… Comin’ down with...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net