Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Change The World

(Anberlin)

XEM VIDEO

LYRIC:
If I could write one letter to the world as we know it
I would list these rhymes that mean everything to me
Heartache temporary, bullets only stop your blood
Pain will live on and on
In everyone, in everyone

And we could change, we could change it down
We could change the world, we could strike the chord
We are the lost ones, we are the lost ones
We could re-write history, if only you and me
We are the lost ones, we are the lost ones
And we could change it down

The bottle holds no answers
His lips can only sway
Chemicals imbalance
Who needs them anyway?
Desire is close at hand
Her lips can only sway
There's more to life than this
Don't give yourself away
Don't give yourself away

And we could change, we could change it down
We could change the world, we could strike the chord
We are the lost ones, we are the lost ones
We could re-write history, if only you and me
We are the lost ones, we are the lost ones
And we could change it down

Don't give yourself away
Don't give yourself away
Don't give yourself away

And we could change it down, we could change it down, we could change it
We could change the world, we could strike the chord
We are the lost ones, we are the lost ones
We could re-write history, if only you and me
We are the lost ones, we are the lost ones
We could change the world, if only you and me
We are the lost ones, we are the lost ones
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Mọi người biết đấy, nếu tôi có thể viết một lá thư cho thế giới này
Tôi sẽ liệt kê nhựng vần thơ có ý nghĩa nhất với mình
Con tim đau đớn tạm thời, những viên đạn chỉ ngăn bạn không rỉ máu
Nỗi đau sẽ vẫn còn đó và tiếp diễn
Trong mỗi chúng ta, trong mỗi chúng ta

Và chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể thay đổi lối sống đó
Chúng ta có thể thay đổi cả thế giới, chúng ta có thể đạt được sự đồng cảm
Chúng ta là những kẻ lạc lối, chúng ta là những kẻ lạc lối
Chúng ta có thể viết lại lịch sử, nếu chỉ có anh và tôi
Chúng ta là những kẻ lạc lối, chúng ta là những kẻ lạc lối
Và chúng ta có thể thay đổi lối sống đó

Cái chai không chứa câu trả lời nào
Môi anh ta chỉ có thế mấp máy
Mất cân bằng hóa học
Ai mà cần mấy thứ đó?
Niếm khao khát trong tầm tay
Môi cô ấy chỉ có thể mấp máy
Cuộc sống này vẫn còn nhiều điều hơn thế nữa
Đừng từ bỏ bản thân
Đừng từ bỏ bản thân

Và chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể thay đổi lối sống đó
Chúng ta có thể thay đổi cả thế giới, chúng ta có thể đạt được sự đồng cảm
Chúng ta là những kẻ lạc lối, chúng ta là những kẻ lạc lối
Chúng ta có thể viết lại lịch sử, nếu chỉ có anh và tôi
Chúng ta là những kẻ lạc lối, chúng ta là những kẻ lạc lối
Và chúng ta có thể thay đổi lối sống đó

Đừng từ bỏ bản thân
Đừng từ bỏ bản thân
Đừng từ bỏ bản thân

Và chúng ta có thể thay đổi, chúng ta có thể thay đổi lối sống đó, chúng ta có thể
Chúng ta có thể thay đổi cả thế giới, chúng ta có thể đạt được sự đồng cảm
Chúng ta là những kẻ lạc lối, chúng ta là những kẻ lạc lối
Chúng ta có thể viết lại lịch sử, nếu chỉ có anh và tôi
Chúng ta là những kẻ lạc lối, chúng ta là những kẻ lạc lối


Bài hát của: Anberlin:

1.
The Undeveloped Story
Taking all what others have hassled Looking back to darker days getting me down And if this is chaos I think that I'm in love with clamor Tides are turning never understood my undeveloped story But...
2.
Stationary
Do they not have pen or paper where you are? Because I haven't heard from you in ages I relive each memory from time to time Read notes exchanged With all those scented...
3.
The Feel Good Drag
"I'm here for you" she said And we can stay for a while My boyfriend's gone We can just pretend Lips that need no introduction Now who's the greater sin Your drab eyes sem to invite (Now...
4.
Change The World
If I could write one letter to the world as we know it I would list these rhymes that mean everything to me Heartache temporary, bullets only stop your blood Pain will...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net