Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Dark Paradise

(Lana Del Rey)

XEM VIDEO

LYRIC:
All my friends tell me I should move on
I'm lying in the ocean, singing your song
Ahhh, that's how you sing it
Loving you forever, can't be wrong
Even though you're not here, won't move on
Ahhh, that's how we play it

And there's no remedy for memory of faces
Like a melody, it won't lift my head
Your soul is hunting me and telling me
That everything is fine
But I wish I was dead

Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting on the other side
Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting on the other side

All my friends ask me why I stay strong
Tell 'em when you find true love it lives on
Ahhh, that's why I stay here
And there's no remedy for memory of faces
Like a melody, it won't lift my head
Your soul is hunting me and telling me
That everything is fine
But I wish I was dead

Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting on the other side
Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you

But that there's no you, except in my dreams tonight,
Oh oh oh, ha ha ha
I don't wanna wake up from this tonight
Oh oh oh, ha ha ha
I don't wanna wake up from this tonight

There's no relief, I see you in my sleep
And everybody's rushing me, but I can feel you touching me
There's no release, I feel you in my dreams
Telling me I'm fine

Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you
I'm scared that you won't be waiting on the other side
Everytime I close my eyes
It's like a dark paradise
No one compares to you

But that there's no you, except in my dreams tonight,
Oh oh oh, ha ha ha
I don't wanna wake up from this tonight
Oh oh oh, ha ha ha
I don't wanna wake up from this tonight
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Bạn bè khuyên em hãy cứ tiến bước
Nằm trên bờ đại dương, cất lên bài hát của anh
Theo cách anh đã hát
Yêu anh mãi mãi, chẳng thể nào khác được
Dẫu cho anh không ở đây, em vẫn sẽ chẳng đi đâu.
Vì đó là cách chúng ta đã yêu nhau

Không có phương thuốc nào cho những kí ức ấy
Gương mặt anh như một giai điệu, và nó sẽ không nhấc em lên
Tâm hồn anh dường như đang lùng sục và mách bảo em
Rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi
Nhưng em chỉ ước sao em có thể chết

Mỗi khi em nhắm mắt
Thiên đường tối tăm như hiện trước mắt
Không ai có thể so sánh với anh cả
Và em bỗng sợ hãi anh sẽ chẳng chờ đợi em ở bến bờ bên kia
Mỗi khi em nhắm mắt
Thiên đường tối tăm như hiện trước mắt
Không ai có thể so sánh với anh cả
Và em bỗng sợ hãi anh sẽ chẳng chờ đợi em ở bến bờ bên kia

Bạn bè hỏi sao em vẫn còn mạnh mẽ
Chỉ là khi bạn tìm thấy tình yêu thật sự tồn tại thì sẽ thế thôi
Và đó cũng chính là lí do em vẫn ở nơi đây
Và dù không có phương thuốc nào cho những kí ức ấy
Gương mặt anh như một giai điệu, và nó sẽ không nhấc em lên
Tâm hồn anh dường như đang lùng sục và mách bảo em
Rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi
Nhưng em chỉ ước sao em có thể chết

Mỗi khi em nhắm mắt
Thiên đường tối tăm như hiện trước mắt
Không ai có thể so sánh với anh cả
Và em bỗng sợ hãi anh sẽ chẳng chờ đợi em ở bến bờ bên kia
Mỗi khi em nhắm mắt
Thiên đường tối tăm như hiện trước mắt
Không ai có thể so sánh với anh cả

Nhưng anh không hề ở đó, ngoại trừ trong giấc mơ em đêm nay
Oh oh oh, ha ha ha
Và em không muốn thức giấc khỏi giấc mơ đó đêm nay
Oh oh oh, ha ha ha
Và em không muốn thức giấc khỏi giấc mơ đó đêm nay

Không có sự trợ giúp, em thấy bóng hình anh trong giấc mơ
Và mọi người xô đẩy em, nhưng em cảm thấy anh đang cham vào em
Không hề có lối thoát, em cảm nhận được anh trong giấc mơ
Làm ơn hãy em tôi vẫn ổn đi

Mỗi khi em nhắm mắt
Thiên đường tối tăm như hiện trước mắt
Không ai có thể so sánh với anh cả
Và em bỗng sợ hãi anh sẽ chẳng chờ đợi em ở bến bờ bên kia
Mỗi khi em nhắm mắt
Thiên đường tối tăm như hiện trước mắt
Không ai có thể so sánh với anh cả

Nhưng anh không hề ở đó, ngoại trừ trong giấc mơ em đêm nay
Oh oh oh, ha ha ha
Và em không muốn thức giấc khỏi giấc mơ đó đêm nay
Oh oh oh, ha ha ha
Và em không muốn thức giấc khỏi giấc mơ đó đêm nay


Bài hát của: Lana Del Rey:

1.
Without You
Everything I want I have: Money, notoriety and rivieras. I even think I found God In the flash bulbs of the pretty cameras, Pretty cameras, pretty cameras. Am I glamorous? Tell me...
2.
Diet Mtn Dew (Diet Mountain Dew)
You’re no good for me Baby you’re no good for me You’re no good for me But baby I want you, I want you Diet mountain dew, baby, New York City Never...
3.
Lucky Ones
Let's get out of this town, baby we're on fire Everyone around here seems to be going down, down, down If you stick with me I can take you...
4.
Off To The Races
My old man is a bad man But I can't deny the way he holds my hand And he grabs me, he has me by my heart He doesn't mind I have...
5.
Radio
Not even they can stop me now Boy, I’ll be flying overhead Their heavy words can’t bring me down Boy I've been raised from the dead No one even knows how hard life...
6.
This Is What Makes Us Girls
Remember how we used to party up all night Sneaking out and looking for a taste of real life Drinking in the small town firelight (Pabst Blue Ribbon on ice) Sweet sixteen and we...
7.
Video Games
Swinging in the backyard Pull up in your fast car Whistling my name Open up a beer And you say get over here And play a video game I'm in his favorite sun dress Watching me get...
8.
Summertime Sadness
Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know That baby you're the best I got my red dress on tonight Dancing in the dark in the pale moonlight Got my...
9.
Blue Jeans
Blue jeans, White shirt Walked into the room you know you made my eyes burn It was like James Dean, for sure You so fresh to death & sick as ca-cancer You...
10.
Dark Paradise
All my friends tell me I should move on I'm lying in the ocean, singing your song Ahhh, that's how you sing it Loving you forever, can't be wrong Even though...
11.
Lolyta
One, one Would you be mine, would you be my baby tonight Could be kissing my fruit punch lips in the bright sunshine Cause I like you quite a lot,...
12.
Born To Die
My, who me, my Feet don't fail me now Take me to the finish line Ohh my heart it breaks every step that I take But I'm hoping at the gates, They'll...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net