Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Dezemberträume (December Dreams)

(Rolf Zuckowski)

XEM VIDEO

LYRIC:
Dezemberträume
sind helle Sterne in der Nacht
Dezemberträume
sind aus Musik und Licht gemacht
sie leuchten uns ins Herz hinein
mit Sternenglanz und Kerzenschein
und es geschieht
das man noch Wunder sieht
Dezemberträume
sind so vergänglich wie die Zeit
Dezemberträume
zum greifen nah und doch so weit
Musik die tief in uns erklingt
und uns ein Stück vom Himmel bringt
und sonderbar
Aufeinmal sind Dezemberträume wahr

Weihnachten was war das noch?
War Licht und Glockenklang
Geschenke unterm Tannenbaum
Gedichte und Gesang
Weihnachten was war das noch?
Denk schnell noch einmal nach
Bestimmt wird die Erinnerung
in deinem Herzen wieder wahr
Dezemberträume
sind helle Sterne in der Nacht
Dezemberträume
sind aus Musik und Licht gemacht
sie leuchten uns ins Herz hinein
mit Sternenglanz und Kerzenschein
und es geschieht
Das man noch Wunder sieht
Dezemberträume
sind so vergänglich wie die Zeit
Dezemberträume
zum greifen nah und doch so weit
Musik die tief in uns erklingt
und uns ein Stück vom Himmel bringt
und sonderbar
Aufeinmal sind Dezemberträume wahr

*******English********

December dreams
are bright stars in the night
December dreams
are made ​​of music and light
they lead us into the heart
by starlight and candlelight
and it happens
you can still see the miracle
December dreams
are as ephemeral as the time
December dreams
to draw near and yet so far
The music sounds deep within us
and brings us a slice of heaven
and strange
Suddenly December dreams come true

Christmas what was that again?
Was light and the sound of bells
Gifts under the Christmas tree
Poems and songs
Christmas what was that again?
Think again soon after
Determines the memory
in your hearts to find true
December dreams
are bright stars in the night
December dreams
are made ​​of music and light
they light us into the heart
by starlight and candlelight
and it happens
That one still sees miracles
December dreams
are as ephemeral as the time
December dreams
to draw near and yet so far
The music sounds deep within us
and brings us a slice of heaven
and strange
Suddenly December dreams come true
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Những giấc mơ tháng mười hai là ngôi sao sáng trong đêm
Những giấc mơ tháng mười hai được tạo nên từ âm nhạc và ánh sáng
Chúng đưa ta đến trái tim bằng ánh sao và ánh nến
Và điều đó xảy ra, bạn vẫn có thể thấy được phép màu
Những giấc mơ tháng mười hai vội qua như thời gian
Những giấc mơ tháng mười hai đến gần gũi và cũng xa xăm
Âm nhạc trở nên sâu lắng trong lòng ta và đưa ta đến những thiên đường
Và kì lạ
Bỗng nhiên những giấc mơ tháng mười hai trở thành sự thực

Giáng sinh đó là những gì
Là ánh sáng và những tiếng chuông
Là những món quà dưới gốc cây giáng sinh
Những bài thơ và bài hát
Giáng sinh đó là những gì
Hãy nghĩ lại đi sau khi lật lại kỉ niệm trong trái tim mình để tìm sự thật
Những giấc mơ tháng mười hai là ngôi sao sáng trong đêm
Những giấc mơ tháng mười hai được tạo nên từ âm nhạc và ánh sáng
Chúng đưa ta đến trái tim bằng ánh sao và ánh nến
Và điều đó xảy ra, bạn vẫn có thể thấy được phép màu
Những giấc mơ tháng mười hai vội qua như thời gian
Những giấc mơ tháng mười hai đến gần gũi và cũng xa xăm
Âm nhạc trở nên sâu lắng trong lòng ta và đưa ta đến những thiên đường
Và kì lạ
Bỗng nhiên những giấc mơ tháng mười hai trở thành sự thực....


Bài hát của: Rolf Zuckowski:

1.
Dezemberträume (December Dreams)
Dezemberträume sind helle Sterne in der Nacht Dezemberträume sind aus Musik und Licht gemacht sie leuchten uns ins Herz hinein mit Sternenglanz und Kerzenschein und es geschieht das man noch Wunder sieht Dezemberträume sind so vergänglich wie die Zeit Dezemberträume zum...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net