Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Dr. Feelgood

(Motley Crue)

XEM VIDEO

LYRIC:
Yeah yeah
Rat-tailed Jimmy he's a second hand hood
Deals out in Hollywood
Got a '65 Chevy, primered flames
Traded for some powdered goods
Jigsaw Jimmy he's runnin' a gang
But I hear he's doin' o.k.
Got a cozy little job through the Mexican mob
Packages the candycaine

He's the one they call Dr. Feelgood
He's the one that makes ya feel all right
He's the one they call Dr. Feelgood

Cops on the corner always ignore
Somebody's getting paid
Jimmy's got it wired, law's for hire
Got it made in the shade
Got a little hideaway, does business all day
But at night he'll always be found
Sellin' sugar to the sweet
People on the street
Call this Jimmy's town

He's the one they call Dr. Feelgood
He's the one that makes ya feel all right
He's the one they call Dr. Feelgood
He's gonna be your Frankenstein
I've got one thing you'll understand
(Dr. Feelgood)
He's not what you'd call a glamorous man
(Dr. Feelgood)
Got one thing that's easily understood
(Dr. Feelgood)
He's the one they call Dr. Feelgood
Oh yeah

He'll tell you he's the king
Of thes barrio streets
Moving up to Shangri-la
Came by his wealth as a matter of luck
Says he never broke no law
Two time loser running out of juice
Time to move out quick
Heard a rumour going round
Jimmy's going down
This time it's gonna stick

He's the one they call Dr. Feelgood
He's the one that makes ya feel all right
He's the one they call Dr. Feelgood
He's gonna be your Frankenstein

Let him soothe your soul, just take his hand
(Dr. Feelgood)
Some people call him an evil man
(Dr. Feelgood)
Let him introduce himself real good
(Dr. Feelgood)
He's the only one they call Feelgood

Guitar!

I've got one thing you'll understand
(Dr. Feelgood)
He's not what you'd call a glamorous man
(Dr. Feelgood)
Got one thing that's easily understood
(Dr. Feelgood)
He's the one they call Dr. Feelgood

Dr. Feelgood (Dr. Feelgood)
Dr. Feelgood (Dr. Feelgood)
Dr. Feelgood (Dr. Feelgood)
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Yeah yeah
Jimmy tóc đuôi chuột (1), hắn như cái mui xe hàng xách tay
Xông pha vào chốn Hollywood
Có một chiếc '65 Chevy, vài cái ngòi nổ
Vận chuyển vài thứ hàng thuốc súng
Jigsaw Jimmy - hắn đang lãnh đạo một tốp đàn em
Nhưng tao nghe hắn đang ổn
Có một công việc dễ chịu cùng đám người Mễ
Mấy gói hàng đầy côcain (2)

Hắn là cái kẻ người ta hay gọi Bác sĩ Sung Sướng
Hắn là cái kẻ khiến mày thấy hưng phấn
Hắn là cái kẻ người ta hay gọi Bác sĩ Sung Sướng

Cớm bên góc đường luôn lờ đi
Ai đó đang ngã giá
Jimmy sừng sỏ, chơi theo luật
Làm việc trong bóng tối
Có một nơi ẩn náu, làm kinh doanh suốt ngày
Nhưng ban đêm hắn sẽ luôn được tìm thấy
Bán đường cho kẹo ngọt
Người ta trên đường phố
Gọi đây là thị trấn của Jimmy

Hắn là cái kẻ người ta hay gọi Bác sĩ Sung Sướng
Hắn là cái kẻ khiến bạn thấy hưng phấn
Hắn là cái kẻ người ta hay gọi Bác sĩ Sung Sướng
Hắn sẽ là Frankenstein của mày
Tao có một điều mày sẽ hiểu
(Bác sĩ Sung Sướng)
Hắn không phải là kẻ mày gọi là quý ngài lịch lãm
(Bác sĩ Sung Sướng)
Có một điều dễ dàng hiểu được
(Bác sĩ Sung Sướng)
Hắn là cái kẻ người ta hay gọi Bác sĩ Sung Sướng
Oh yeah

Hắn sẽ nói mày hắn là vua của mấy con đường này
Chuyến đến Shangri-la (3)
Đến bởi sự giàu sụ của hắn như là kẻ may mắn nhất
Cứ bảo hắn không bao giờ phá luật
Kẻ thất bại hai lần hết sinh tố
Đến lúc đi khỏi nhanh
Nghe có một tin đồn quanh đây
Jimmy đang suy sụp
Lần này sẽ lâu

Hắn là cái kẻ người ta hay gọi Bác sĩ Sung Sướng
Hắn là cái kẻ khiến bạn thấy hưng phấn
Hắn là cái kẻ người ta hay gọi Bác sĩ Sung Sướng
Hắn sẽ là Frankenstein của mày

Để hắn xoa chịu tâm hồn mày, cứ nắm lấy tay hắn
(Bác sĩ Sung Sướng)
Vài người bảo hắn là quỷ sứ
(Bác sĩ Sung Sướng)
Để hắn giới thiệu hắn cực chất ra sao
(Bác sĩ Sung Sướng)
Hắn là cái kẻ người ta hay gọi Bác sĩ Sung Sướng

Ghita nào!

Tao có một điều mày sẽ hiểu
(Bác sĩ Sung Sướng)
Hắn không phải là kẻ mày gọi là quý ngài lịch lãm
(Bác sĩ Sung Sướng)
Có một điều dễ dàng hiểu được
(Bác sĩ Sung Sướng)
Hắn là cái kẻ người ta hay gọi Bác sĩ Sung Sướng

Bác sĩ Sung Sướng (Bác sĩ Sung Sướng)
Bác sĩ Sung Sướng (Bác sĩ Sung Sướng)
Bác sĩ Sung Sướng (Bác sĩ Sung Sướng)


Bài hát của: Motley Crue:

1.
Without You
Without you, there's no change My nights and days are grey If I reached out and touched the rain It just wouldn't feel the same Without you, I'd be lost I'd slip down...
2.
Dr. Feelgood
Yeah yeah Rat-tailed Jimmy he's a second hand hood Deals out in Hollywood Got a '65 Chevy, primered flames Traded for some powdered goods Jigsaw Jimmy he's runnin' a gang But I hear he's doin'...
3.
You're All I Need
The blade of my knife Faced away from your heart Those last few nights It turned and sliced you apart This love that I tell Now feels lonely as hell From this padded prison cell So many...
4.
Girls, Girls, Girls
Friday night and I need a fight My motorcycle and a switchblade knife Handful of grease in my hair feels right But what I need to make me tight are Girls girls girls Long legs...
5.
Home Sweet Home
You know I'm a dreamer, but my heart's of gold I had to run away high so I wouldn't come home low Just when things went bad doesn't mean they were...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net