Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Dream Of You (ft. Heppner)

(Schiller)

XEM VIDEO

LYRIC:
I've been here all the time
As far as I know doing right
I've always waited for the moment
That you would come through my door
But this brought loneliness so far
I lay my hand onto my heart
Is this the life I want to live
Is this the dream I had of you?

But this brought loneliness so far
I lay my hand onto my heart
Is this the life I want to live
Is this the dream I had of you...
The dream I had of you?

Now I'm standing here alone
I'm waiting on my own
For something that will fill the emptiness inside
The moment that you're mine
But this is loneliness I know
I lay my hand onto my soul
Is this what life has got to give
Is this the dream I had of you...
The dream I had of you?

But this is loneliness I know
I lay my hand onto my soul
Is this what life has got to give?
Is this the dream,
The dream I had of you?
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Anh đã luôn ở đây
Theo như anh biết, anh làm đúng
Anh đã luôn luôn chờ đợi cho thời điểm này
Rằng em sẽ đi qua cánh cửa của anh
Nhưng điều này mang lại sự cô đơn cho đến nay
Anh đặt bàn tay lên trái tim mình
Đây liệu có phải là cuộc sống mà anh muốn sống
Đây liệu có phải là giấc mơ anh có về em không?

Nhưng cho đến nay điều này mang lại sự cô đơn
Anh đặt bàn tay lên trái tim mình
Đây liệu có phải là cuộc sống mà anh muốn sống
Đây liệu có phải là giấc mơ anh có về em không ...
Giấc mơ anh có về em?

Giờ đây giờ anh đang đứng ở đây chỉ một mình
Anh đang tự chờ đợi một mình
Cho điều gì đó sẽ lấp đầy sự trống rỗng bên trong
Thời khắc mà em là của anh
Nhưng anh biết đây là sự cô đơn
Anh đặt bàn tay chạm vào tận trong hồn
Đây liệu có phải là những gì cuộc sống ban cho
Đây liệu có phải là giấc mơ anh có về em không ...
Giấc mơ anh có về em?

Nhưng cho đến nay điều này mang lại sự cô đơn
Anh đặt bàn tay lên trái tim mình
Đây liệu có phải là những gì cuộc sống ban cho
Đây liệu có phải là giấc mơ anh có về em không ...
Giấc mơ anh có về em?


Bài hát của: Schiller:

1.
Let Me Love You (ft Kim Sanders)
I don't want you to give what you don't have Don't make a vow that you can't keep I don't want you to change your positions Don't hang around just to please me But...
2.
Love
If Love was Inside of You Be careful, quiet not loud. Trust in me and myself, Never turn around. I'm watching you (5X) Is it love, is it love, Is it love...
3.
Destiny (ft. Despina Vandi)
Sing my song, Come Along, Right Now. Come to me This is Destiny Right now Sing my song, Come along Right now. See my sign Beyond the view of life Right now Come to me This is Destiny Right now. See...
4.
Dream Of You (ft. Heppner)
I've been here all the time As far as I know doing right I've always waited for the moment That you would come through my door But this brought loneliness so far I lay my...
5.
I Feel You
I feel you, in every stone, in every leaf of every tree, that you ever might have grown. I feel you, in every thing, in every river that might flow, in...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net