Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

End Of The Summer

(Theory Of A Deadman)

XEM VIDEO

LYRIC:
Here we are
At the end
Say goodbye to all your friends
Here we go waching the sun go round
Sitting on a roodtop making time stop
I never want to come back down
Never want to come down

Its the end of the summer
Its the end of it all
Those days are gone its over
Now we're moving on
Its the end of the summer
But we'll see it all again
So hold on till this moment till then
Its the end of the summer

Here we stand
In the middle of an empty street
Tell me where you want to go
I'll tell you thats where i want to be
Say goodbye to the warm breeze
We could be almost anywhere
I'll miss you till the next time
I hope i see you there
I hope i see you back here.

Its the end of the summer
Its the end of it all
Those days are gone its over now were moving on
Its the end of the summer
But we'll see it all again
So hold on till this moment till then
Its the end of the summer end of the summer

Rides almost over
Its getting colder
Take one last look
Before it passes by, before it passes you by

Its the end of the summer
Its the end of it all
Those days are gone its over now were moving on
Its the end of the summer
But we'll see it all again
So hold on till this moment till then
Its the end of the summer
[repeat x2]

End of the summer

LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Chúng ta ở đây
Giờ phút cuối
Nói lời tạm biệt với tất cả bạn bè bạn
Ta đi thôi, ngắm mặt trời tuần hành
Ngồi trên nóc nhà, cho thời gian đứng lại
Tôi không bao giờ muốn xuống lại
Không bao giờ muốn xuống

Đây là ngày cuối của mùa hè.
Đây là ngày kết của tất cả
Những ngày vừa qua sẽ trôi đi, kết thúc rồi,
Giờ đây chúng ta cất bước tiếp
Đây là ngày cuối của mùa hè,
Nhưng chúng tôi sẽ gặp lại tất cả lần nữa
Nên hãy giữ lấy giây phút này, đến lúc ấy
Đây là ngày cuối của mùa hè

Chúng tôi đứng đây rồi, ngay giữa con phố vắng
Cho tôi biết bạn muốn đi đâu
Tôi sẽ chỉ cho bạn kia là nơi tôi muốn đến
Nói lời tạm biệt với cơn gió ấm ngày hè
Chúng ta hầu như có thể ở mọi nơi
Tôi sẽ nhớ bạn, đến lần sau
Tôi mong được gặp bạn ở đó
Tôi mong bạn quay lại nơi đây

Đây là ngày cuối của mùa hè.
Đây là ngày kết của tất cả
Những ngày vừa qua sẽ trôi đi, kết thúc rồi,
Giờ đây chúng ta cất bước tiếp
Đây là ngày cuối của mùa hè,
Nhưng chúng tôi sẽ gặp lại tất cả lần nữa
Nên hãy giữ lấy giây phút này, đến lúc ấy
Đây là ngày cuối của mùa hè


Những cuộc dạo chơi đã kết thúc
Trời đang trở lạnh
Nhìn lại lần cuối
Trước khi tất cả vụt qua, trước khi chúng vụt qua bạn

Đây là ngày cuối của mùa hè.
Đây là ngày kết của tất cả
Những ngày vừa qua sẽ trôi đi, kết thúc rồi,
Giờ đây chúng ta cất bước tiếp
Đây là ngày cuối của mùa hè,
Nhưng chúng tôi sẽ gặp lại tất cả lần nữa
Nên hãy giữ lấy giây phút này, đến lúc ấy
Đây là ngày cuối của mùa hè


Ngày hè cuối cùng.


Bài hát của: Theory Of A Deadman:

1.
All Or Nothing
All or Nothing When i first saw you standing there You know it was a little hard not to stare So nervous when i drove you home I know being apart is a little...
2.
Heaven (Little by Little)
Now don't you be afraid We can always talk about No need to medicate Cause I know you're strong without it You got me through the days When I thought...
3.
End Of The Summer
Here we are At the end Say goodbye to all your friends Here we go waching the sun go round Sitting on a roodtop making time stop I never want...
4.
Not Meant To Be
It's never enough to say I'm sorry It's never enough to say I care But I'm caught between what you Wanted from me, and knowing If I give that to ya I might just...
5.
Wait For Me
You are not alone tonight Imagine me there by your side It's so hard to be here so far away from you I'm counting the days till I'm finally done I'm counting them down,...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net