Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Estranged

(Guns N' Roses)

XEM VIDEO

LYRIC:
When you're talkin to yourself
And nobody's home
You can fool yourself
You came in this world alone
(Alone)

So nobody ever told you baby
How it was gonna be
So what'll happen to you baby
Guess we'll have to wait and see
(One, two)

Old at heart but I'm only 28
And I'm much too young
To let love break my heart
Young at heart but it's getting much too late
To find ourselves so far apart

I don't know how you're s'posed
To find me lately
And what more could you ask from me
How could you say that I never needed you
When you took everything
Said you took everything from me

Young at heart and it gets so hard to wait
When no one I know can seem to help me now
Old at heart but I musn't hesitate
If I'm to find my own way out

Still talkin' to myself and nobody's home
(Alone)

So nobody ever told us baby
How it was gonna be
So what'll happen to us baby
Guess we'll have to wait and see

When I find out all the reasons
Maybe I'll find another way
Find another day
With all the changing seasons of my life
Maybe I'll get it right next time
And now that you've been broken down
Got your head out of the clouds
Your back down on the ground
And you don't talk so loud
And you don't walk so proud
Any more, and what for

Well I jumped into the river too many times
to make it home
I'm out here on my own, an drifting all alone
If it doesn't show give it time
To read between the lines
'Cause I see the storm getting closer
And the waves they get so high
Seems everything We've ever known's here
Why must it drift away and die

I'll never find anyone to replace you
Guess I'll have to make it thru, this time
Oh this time
Without you

I knew the storm was getting closer
And all my friends said I was high
But everything we've ever known's here
I never wanted it to die
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Khi em tự nói chuyện với bản thân
Và không có ai ở nhà
Em có thể đánh lừa mình
Em vào cuộc đời này một mình
(Một mình)

Thế không có ai từng nói với em
Điều đó sẽ như thế nào
Thế điều gì sẽ xảy ra với em
Nghĩ là chúng ta phải chờ xem thôi
(Một, hai)

Trái tim già cỗi nhưng tôi mới có 28 tuổi
Và tôi còn quá trẻ
Để mà cho tình yêu phá nát tim tôi
Trái tim tươi trẻ nhưng sẽ quá trễ
Để nhận ra chúng ta quá cách xa

Anh không biết làm sao em mới đây có thể tìm ra anh được
Và em có thể yêu cầu thêm điều gì ở tôi nữa
Sao mà em có thể nói rằng tôi không bao giờ cần em
Khi em mang mọi thứ
Em mang mọi thứ khỏi tôi rồi

Trái tim tươi trẻ và thật khó mà chờ đợi
Khi không ai mà tôi biết có vẻ là có thể giúp tôi bây giờ
Trái tim già cỗi nhưng tôi không phải e ngại
Nếu tôi phải tìm lối thoát cho bản thân mình

Vẫn độc thoại và không có ai ở nhà
(Một mình)

Thế không có ai từng nói với em
Điều đó sẽ như thế nào
Thế điều gì sẽ xảy ra với em
Nghĩ là chúng ta phải chờ xem thôi

Khi tôi khám phá ra tất cả những nguyên nhân
Có thể tôi sẽ tìm được cách khác
Tìm một ngày khác
Với tất cả những mùa luân chuyển trong đời tôi
Có thể lần tới tôi sẽ nắm bắt được
Và giờ em đang gục ngã
Đầu thì vượt qua những đám mây
Lưng thì lại chạm đất
Và em không nói quá to
Và em đi đứng không tự hào
Điều gì nữa, và để làm gì

Tôi nhảy sông nhiều lần quá rồi
Giờ nó thành nhà tôi luôn
Tôi ở ngoài đây một mình, trôi dạt một mình
Nếu nó không hiện ra, cứ từ từ
Để đọc giữa những hàng
Vì tôi thấy bão táp đang tiến gần
Và sóng cuộn trào lên thật cao
Có vẻ mọi thứ chúng ta từng biết đang ở đây hết
Sao nó lại trôi dạt ra và mất đi

Tôi sẽ không tìm thấy ai để thay thế em
Nghĩ là lần này tôi phải vượt qua thôi
Lần này
Mà không có em

Tôi biết bão táp đang tới gần
Và tất cả bạn bè tôi nói tôi bị mơ mộng rồi
Nhưng mọi thứ chúng ta từng biết đang ở đây
Tôi không muốn nó mất đi


Bài hát của: Guns N' Roses:

1.
Knockin' On Heaven's Door
KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR ~ Gun 'n' Rose Mama, take this badge off of me. I can't use it any more. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knockin'...
2.
There Was A Time
Broken glass and cigarettes Writin' on the wall It was a bargain for the summer And I thought I had it all I was the one who gave you everything The one who took the...
3.
Used To Love Her
Used To Love Her I used to love her, but I had to kill her I used to love her, but I had to kill her I had to...
4.
Since I Don't Have You
I don't have plans and schemes And I don't have hopes and dreams I, I, I don't have anything Since I don't have you And I don't have fond desires And I don't...
5.
Paradise City
Take me down To the paradise city Where the grass is green And the girls are pretty Oh, won't you please take me home Take me down To the paradise city Where the grass is green And...
6.
Street Of Dreams
All the love in the world Couldn't save you All the innocence inside You know I tried so hard to make you Oh, to make you change your mind And it hurts too much...
7.
November Rain
November Rain When I look into your eyes I can see a love restrained But darlin' when I hold you Don't you know I feel the same 'Cause nothin' lasts forever And we both know hearts...
8.
You Could Be Mine
I'm a cold heartbreaker Fit ta burn and I'll rip your heart in two An I'll leave you lyin' on the bed with your ass in the air I'll be out the door...
9.
Don't Cry
Talk to me softly There's something in your eyes Don't hang your head in sorrow And please don't cry I know how you feel inside I've I've been there before Somethin's changin' inside...
10.
Better
No one ever told me when, I was alone. They just throught I know better, better.(x2) No one ever told me when I was alone They just thought I'd know...
11.
Ain't It Fun
Ain't it fun when you're always on the run? Ain't it fun when your friends despise what you become? Ain't it fun when you get so high? Well... that you, you just...
12.
Sorry
You like to hurt me You know that you do You like to think in some way That it’s me and not you (But we know that isn’t true) You like to have me Jump...
13.
If the World
If the world would end today And all the dreams we had would all just drift away, ooh You know there's nothing more to say If the world would...
14.
This I Love
And now I don't know why she wouldn't say goodbye But then it seems that I had seen it in her eyes And it might not be wise I'd still have to try...
15.
Sweet Child O' Mine
She's got a smile that it seems to me Reminds me of childhood memories Where everything Was as fresh as the bright blue sky Now and then when I see her face She takes me...
16.
Chinese Democracy
Chinese Democracy It dont really matter Gona find out for yourself No, it dont really matter, ohhh Im gona leave this thing for, somebody else If they were missionaries Real time vissionaries Sitting in...
17.
Don't cry 2
If we could see tomorrow What of your plans No one can live in sorrow Ask all your friends Times that you took in stride They're back in demand I was the one who's washing Blood off...
18.
Welcome To The Jungle
welcome to the jungle We got fun 'n' games We got everything you want Honey we know the names We are the people that can find Whatever you may need If you got the money honey We...
19.
Estranged
When you're talkin to yourself And nobody's home You can fool yourself You came in this world alone (Alone) So nobody ever told you baby How it was gonna be So what'll happen to you baby Guess we'll...
20.
Civil War
What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach... So, you get what we had here last week, Which is the way he wants it ! Well,...
21.
Patience
Patience - Guns N' Roses 1, 2, 1, 2, 3, 4 (whistle) Shed a tear 'cause I'm missin' you I'm still alright to smile Girl, I think about you every day now Was a time...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net