Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Even Here

(Rachel Chan)

XEM VIDEO

LYRIC:
I know your pain, I hear your cry,
And I have been there too.
And I promise not to leave you.
Soon you will see what I can see.
Child, keep your eyes on me.
You're right where you should be.

But don't fear anything,
Cuz I'm here and I can bring you joy,
Even here I'll bring you joy.
There's a reason for everything,
In each season I can bring you joy,
Even here I'll bring you joy.

This narrow road will lead you home
Follow the faithful few
who have finished strong before you.
I can't promise you'll be free from pain,
Until you see my face,
But I'll help you run the race.

But don't fear anything,
Cuz I'm here and I can bring you joy,
Even here I'll bring you joy.
There's a reason for everything,
In each season I can bring you joy,
Even here I'll bring you joy.

There is no power strong enough to separate you from my love.
There is no power to keep me from You.
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Chị biết nỗi đau của em, chị nghe thấy em khóc
Và chị cũng đã ở đó
Và chị hứa không bỏ em đâu
Sớm thôi em sẽ thấy những gì chị có thể thấy
Em bé nhỏ, hãy nhìn chị đây
Em thật tuyệt vời bất cứ em ở đâu

Nhưng đừng lo sợ bất cứ điều gì
Vì chị ở ngay đây và chị có thể mang tới cho em niềm vui
Ngay ở đây chị sẽ mang niềm vui đến cho em
Có lý do cho mọi thứ
Trong mỗi lý do chị có thể mang tới cho em niềm vui
Ngay ở đây chị sẽ mang tới cho em niềm vui

Con đuờng chật hẹp này sẽ dẫn lối em về nhà
Hãy theo một chút ít sự chân thành
Cho người đã hết mạnh mẽ trước em
Chị không thể hứa em sẽ thoát khỏi nỗi đau
Cho tới khi em đối diện
Nhưng chị sẽ giúp em chạy tiếp cuộc đua này

Nhưng đừng lo sợ bất cứ điều gì
Vì chị ở ngay đây và chị có thể mang tới cho em niềm vui
Ngay ở đây chị sẽ mang niềm vui đến cho em
Có lý do cho mọi thứ
Trong mỗi lý do chị có thể mang tới cho em niềm vui
Ngay ở đây chị sẽ mang tới cho em niềm vui

Không có sự mạnh mẽ nào đủ để tách em khỏi tình yêu của chị
Cũng không có sức mạnh nào chia rẻ chị khỏi em đâu


Bài hát của: Rachel Chan:

1.
Even Here
I know your pain, I hear your cry, And I have been there too. And I promise not to leave you. Soon you will see what I can see. Child, keep...
2.
You And Your Love
Whats the point of chasing after Dreams that never satisfy my soul Once i reach the place Ive longed to be I finally see my deepest need Is you and your love Cause you make...
3.
You Must Love Me
No one calls me beautiful like you And i love how you say it to Every word from you is filled with wonder I wonder why you love me but you do And i...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net