Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Eyes Of The Devil

(Saint Deamon)

XEM VIDEO

LYRIC:
Gather all the people to stand in a ring
Submission and worship the ancient and forgotten
Idols and Images torture and pain
Stories of slavery, giving their blood

All in all they were chosen, from their lives they were taken
Hidden from the light, bleed to serve gods might
Hear the pain of it's evil, see the eyes of the devil
Never to have a life, born to be sacrificed

See all the people they're marching in line
Carrying pushing and obeying the whip
Impossible living and horrible dying
This fortune was build on the skulls of the dead

All in all they were chosen, from their lives they were taken
Hidden from the light, bleed to serve gods might
Hear the pain of it's evil, see the eyes of the devil
Never to have a life, born to be sacrificed
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Tín đồ tập hợp trong một vòng tròn
Sự quy phục và sự tôn kính, những gì cổ xưa và những gì đã bị quên lãng
Những tượng thần và những bức tranh, sự tra tấn và cả nỗi đau
Những câu chuyện về những người nô lệ, và những cuộc hiến tế

Tất cả lấy ra từ những gì họ đã lựa chọn, từ cuộc sống mà họ đã bị tước đoạt
Lẩn tránh khỏi ánh sáng, đổ máu để phục tùng cho ý nguyện của những vị thần
Lắng nghe nỗi đâu của những tội lỗi và nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ dữ
Họ không bao giờ có một cuộc sống , sinh ra chỉ để hy sinh

Chứng kiến tất cả tín đồ họ đang di chuyển vòng quanh
Chịu đưng sự xô đẩy và phục tùng theo những ngọn roi
Sự sống không thể và cái chết thì khủng khiếp
Sự thịnh vượng này được xây cất từ những chiếc sọ người

Tất cả lấy ra từ những gì họ đã lựa chọn, từ cuộc sống mà họ đã bị tước đoạt
Lẩn tránh khỏi ánh sáng, đổ máu để phục tùng cho ý nguyện của những vị thần
Lắng nghe nỗi đâu của những tội lỗi và nhìn thẳng vào đôi mắt quỷ dữ
Họ không bao giờ có một cuộc sống , sinh ra chỉ để hy sinhBài hát của: Saint Deamon:

1.
Eyes Of The Devil
Gather all the people to stand in a ring Submission and worship the ancient and forgotten Idols and Images torture and pain Stories of slavery, giving their blood All in all they were...
2.
Oceans Of Glory
Death to the lowlifes and misfits who stands in my way The future in my hands this victory I will prevail Let the thrill of danger catch my soul Live to fight another...
3.
No Mans Land
Walking alone in a desert of lies Nobody knows The truth in my eyes Falling down deeper into the dark And it's tearing my soul apart Living in danger it's harder to breath Trying to pray Down...
4.
Deamons
It's time to leave all our sorrows tonight Travel without destination Never look back we've got nothing to hide Leaving the shore in the dawn No one know Where to go Our fortune lies in the...
5.
My Sorrow
In my heart, there is an empty space you left me standing here There used to be a meaning in my life All alone I'm down on my knees and pray My...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net