Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Fable of Dreams

(Lunatica)

XEM VIDEO

LYRIC:
Sometimes in heaven a fable is born
Nobody knows where it comes from
It gives us strength and it tells us of love
And everyone of us is touched in their hearts
It may enrich us or pull us down so far
But life is not always black and white

Let me believe it, let my eyes see
Each day a new page is written, I know
Therefore this fable, it will never end
Because it's the fable of dreams

Hope for the hopeless and light for the blind
If we let this message reach our minds
It may enrich us or pull us down so far
And live can be more than black and white

Let me believe it, let my eyes see
Each day a new page is written, I know
Therefore this fable, it will never end
Because it's the fable of dreams

Hold on to belief, hear the call of the fable
The fable of dreams

Let me believe it, let my eyes see
Each day a new page is written, I know
Therefore this fable, it will never end
Because it's the fable of dreams


LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Đôi khi một truyền thuyết được sinh ra trên thiên đàng
Không ai biết nó đến từ đâu
Nó cho chúng ta sức mạnh và chỉ bảo chúng ta về tình yêu
Và tất cả chúng ta xúc động tận đáy lòng
Nó có thể làm ta tốt hơn hoặc hạ thấp ta
Nhưng cuộc sống không lúc nào cũng chỉ có màu đen và trắng

Hãy để tôi tin, để mắt tôi thấy
Mỗi ngày là là một trang mới được viết lên, tôi biết
Vì thế truyền thuyết này sẽ không bao giờ kết thúc
Bởi vì nó là truyền thuyết của những giấc mơ

Nguồn hy vọng cho niềm tuyệt vọng và ánh sáng cho sự mù quáng
Nếu chúng ta để lời nhắn ấy chạm đến tâm trí
Nó có thể làm ta tốt hơn hoặc hạ thấp ta
Và cuộc sống nhiều hơn màu đen và trắng

Hãy để tôi tin, để mắt tôi thấy
Mỗi ngày là là một trang mới được viết lên, tôi biết
Vì thế truyền thuyết này sẽ không bao giờ kết thúc
Bởi vì nó là truyền thuyết của những giấc mơ

Giữ lấy niềm tin, nghe theo tiếng gọi của truyền thuyết
truyền thuyết của những giấc mơ

Hãy để tôi tin, để mắt tôi thấy
Mỗi ngày là là một trang mới được viết lên, tôi biết
Vì thế truyền thuyết này sẽ không bao giờ kết thúc
Bởi vì nó là truyền thuyết của những giấc mơ


Bài hát của: Lunatica:

1.
Who You Are
Frozen and broken Don't know where you're going Losing your identity You're so caught up in hiding But everybody sees Chorus: You're never gonna feel You're never gonna heal You're never gonna know what's fake or real Till you...
2.
Fable of Dreams
Sometimes in heaven a fable is born Nobody knows where it comes from It gives us strength and it tells us of love And everyone of us is touched in their hearts It may...
3.
My Hardest Walk
My thoughts are bothering me There's no sleep this night Will be strong enough to rule the land? After this I'll never be the same again My whole life I was prepared for this...
4.
Farewell My Love
I've been feeling so uncertain Since the day you left my life Now I'm standing at the crossroads No direction left to go I've been thinking 'bout the good times And I've cried a lake...
5.
Two Dreamers
You've always had the gift to make people smile You rest inside yourself so naturally Maybe sometimes you are far too sensitive, you know? But that's why you mean so much to...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net