Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Fairy Nightsongs

(Singh Kaur)

XEM VIDEO

LYRIC:
Dancing a spiral we sing unaware
On faery night wings our songs fill the air
Making a circle of magic and light
Watched silently by the fay of the night

Our hearts full of love and our arms open wide
We hold the key to the faeries delight
Song in our hearts belong in the air
The words of our wisdom we bring forth to share

The songs in the night
As we dance 'round the flame
The Fairy Nightsongs are never the same
The words from our lips as we sing for the night
Impart to the Fay our hearts truest sight

Sounds of the forest in sweet harmony
We give the gift of our song to the faery
Dancing a spiral we sing unaware
The faery night wings our song fill the air

The songs in the night
As we dance 'round the flame
The Fairy Nightsongs are never the same
The words from our lips as we sing for the night
Impart to the Fay our hearts truest sight

Ahh.....

Dancing a spiral we sing unaware
On faery night wings our songs fill the air
Making a circle of magic and light
Watched silently by the fay of the night

The songs in the night
As we dance 'round the flame
The Fairy Nightsongs are never the same
The words from our lips as we sing for the night
Impart to the Fay our hearts truest sight

Our hearts full of love and our arms open wide
We hold the key to the faeries delight
Song in our hearts belong in the air
The words of our wisdom we bring forth to share

The songs in the night
As we dance 'round the flame
The Fairy Nightsongs are never the same
The words from our lips as we sing for the night
Impart to the Fay our hearts truest sight

Sounds of the forest in sweet harmony
We give the gift of our song to the faery
Dancing a spiral we sing unaware
The faery night wings our song fill the air
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Quây quần nhảy múa, bất giác hát ca
Trên đôi cánh nàng tiên bóng đêm, tiếng hát ta vang khắp đất trời
Tạo nên vòng tròn ma thuật và ánh sáng
Lặng lẽ dõi theo nàng tiên bóng đêm

Trái tim ta chan chứa tình yêu và vòng tay ta luôn rộng mở
Ta nắm giữ chìa khóa dẫn đến cõi hoan lạc
Bài hát trong tim ta hòa quyện vào không trung
Những lời thông thái ta biết, ta đều mang ra chia sẻ

Những khúc hát trong đêm
Khi ta nhảy múa quanh đống lửa
Những khúc hát đêm thần tiên không đơn điệu
Những ca từ xuất phát từ môi miệng khi của ta hát trong đêm
Sẽ cho nàng tiên thấy cái nhìn chân thật nhất của trái tim ta

Âm thanh của núi rừng ngọt ngào hòa quyện
Ta tặng khúc hát của ta như món quà đến nàng tiên
Quây quần nhảy múa, bất giác hát ca
Trên đôi cánh nàng tiên bóng đêm, tiếng hát ta vang khắp đất trời

Những khúc hát trong đêm
Khi ta nhảy múa quanh đống lửa
Những khúc hát đêm thần tiên không đơn điệu
Những ca từ xuất phát từ môi miệng khi của ta hát trong đêm
Sẽ cho nàng tiên thấy cái nhìn chân thật nhất của trái tim ta

Ahh.....

Quây quần nhảy múa, bất giác hát ca
Trên đôi cánh nàng tiên bóng đêm, tiếng hát ta vang khắp đất trời
Tạo nên vòng tròn ma thuật và ánh sáng
Lặng lẽ dõi theo nàng tiên bóng đêm

Những khúc hát trong đêm
Khi ta nhảy múa quanh đống lửa
Những khúc hát đêm thần tiên không đơn điệu
Những ca từ xuất phát từ môi miệng khi của ta hát trong đêm
Sẽ cho nàng tiên thấy cái nhìn chân thật nhất của trái tim ta

Trái tim ta chan chứa tình yêu và vòng tay ta luôn rộng mở
Ta nắm giữ chìa khóa dẫn đến cõi hoan lạc
Bài hát trong tim ta hòa quyện vào không trung
Những lời thông thái ta biết, ta đều mang ra chia sẻ

Những khúc hát trong đêm
Khi ta nhảy múa quanh đống lửa
Những khúc hát đêm thần tiên không đơn điệu
Những ca từ xuất phát từ môi miệng khi của ta hát trong đêm
Sẽ cho nàng tiên thấy cái nhìn chân thật nhất của trái tim ta

Âm thanh của núi rừng ngọt ngào hòa quyện
Ta tặng khúc hát của ta như món quà đến nàng tiên
Quây quần nhảy múa, bất giác hát ca
Trên đôi cánh nàng tiên bóng đêm, tiếng hát ta vang khắp đất trời


Bài hát của: Singh Kaur:

1.
Fairy Nightsongs
Dancing a spiral we sing unaware On faery night wings our songs fill the air Making a circle of magic and light Watched silently by the fay of the night Our hearts full of...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net