Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Fight Inside

(Red)

XEM VIDEO

LYRIC:
Enemy, familiar friend,
My beginning and my end,
Knowing truth, whispering lies,
And it hurts again.
What I fear and what I try,
Words I say and what I heard,
All the pain, I want it to end,
But I want it again.

And it finds me,
The fight inside is coursing through my veins,
And it's raging,
The fight inside is breaking me again.

It's still the same, pursuing pain,
Isn't worth the lie I've gained.
We both know how this will end,
But I do it again.

And it finds me,
The fight inside is coarsing through my veins.
And it's raging,
The fight inside is hurting me again.
And it finds me,
The war within me pulls me under.
And without You,
The fight inside is breaking me again.

It's nothing.
It's everything.

It's breaking me.
I'm falling apart.
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Kẻ thù, bằng hữu
khởi đầu và kết thúc của tôi
Dẫu biết sự thật, vẫn thì thầm lời giả dối
Và lại bị tổn thương
Điều gì tôi sợ và điều gì tôi cố gắng
Những lời tôi nói và những gì tôi nghe
Mọi đau khổ, tôi muốn nó chấm dứt
Nhưng tôi muốn nó lần nữa

Và nó tìm tới tôi
Cuộc chiến nội tâm chảy xuyên qua tĩnh mạch
Thật dữ dội
Cuộc chiến nội tâm sẽ phá hủy tôi một lần nữa

Vẫn thế, nỗi đau bám gót
Tôi không đáng phải nhận lấy những lời nói dối đó
Chúng ta đều biết chuyện này sẽ kết thúc thế nào
Nhưng tôi sẽ làm lại nó.

Và nó tìm tới tôi
Cuộc chiến nội tâm chảy xuyên qua tĩnh mạch
Thật dữ dội
Cuộc chiến nội tâm đang phá hủy tôi một lần nữa
Và nó tìm tới tôi
Chiến tranh trong tôi khiến tôi chán nản
Và vắng em
Cuộc chiến nội tâm sẽ phá hủy tôi một lần nữa

Nó chẳng là gì
Nó là mọi thứ

Nó đang phá hủy tôi
Tôi đang suy sụpBài hát của: Red:

1.
Fight Inside
Enemy, familiar friend, My beginning and my end, Knowing truth, whispering lies, And it hurts again. What I fear and what I try, Words I say and what I...
2.
Forever
I try to run, I try to hide From a voice that couldn't satisfy That was me, always needing more But letting go of all I had before Cause it feels like...
3.
Pieces
PIECES I'm here again A thousand miles away from you A broken mess, just scattered pieces of who I am I tried so hard Thought I could do this on my own I've lost so...
4.
Wasting Time
You found me here, waiting for your chance You would reach inside and take all of me You watch your lies smother me again But now you can't! Don't even try, you're...
5.
Breathe Into Me
And this is how it feels when I ignore the words you spoke to me And this is where I lose myself when I keep running away from you And this is...
6.
Let Go
Hey you, look what you do to me You bend and you bruise me Why you try to control me? But you don't know me How come you just want to...
7.
Start Again
And I remember everything, everything I loved I gave it away like it wasn't enough All the words I said and all you forgive How could I hurt you again? What if I...
8.
Already Over
Already-Over Red You never go Your always here (suffocating me) Under my skin I cannot run away Fading slowly I'd give it all to you Letting go of me Reaching as...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net