Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Fish Out Of Water

(Nicola Roberts)

XEM VIDEO

LYRIC:
I'm a day, a day without the night
I'm a day, a day without the night

You're my childhood sweetheart
Everyday I dream of you
Now we're living apart
You took a part of me with you

And since I'm not doing you
They're finding things for me to do
But you're my childhood sweetheart
You took a part of me with you

So what happens now?
You're turning down the volume
Am I supposed to start anew?
So what happens now?
You're turning down the volume
I'm tired of jumping through your hoops

I'm a day without the night (a day without the night)
A fish out of water
Now you've left me and it's like
A la-la-la lullaby
[x2]

You're my childhood sweetheart
The one I chased for so many years
Feels like you've got your hands locked
Over my lips and ears

All those lovely words sang turned into frustrated tears
But you're my childhood sweetheart
I will chase you
Yeah I'll chase you, I will chase you

So what happens now?
You're turning down the volume
Am I supposed to start anew?
So what happens now?
You're turning down the volume
I'm tired of jumping through your hoops

The clock struck 12 and you, you just slipped away
And all I ever knew, told me I couldn't play
So what am I to do find another game?
You made me all that I became, I really want you back again

I'm a day without the night (a day without the night)
A fish out of water

Music you are my life
I can't handle a goodbye

I'm a day without the night (a day without the night)
A fish out of water
Now you've left me and it's like
A la-la-la lullaby
[x2]

Even, if I have to go alone
I'd rather that then let you go
So I'll face the road unknown
[x4]
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Em là một ngày, một ngày không có đêm
Em là một ngày, một ngày không có đêm

Anh là người tình thuở nhỏ của em
Mỗi ngày em đều mơ về anh
Giờ ta đang sống cách xa nhau
Anh đã lấy đi một phần trong em đi cùng anh

Và từ đây em sẽ không cùng anh
Người ta sẽ tìm những thứ gì đó để em làm
Nhưng anh là người tình thuở nhỏ của em
Anh đã lấy đi một phần trong em đi cùng anh

Thế thì giờ có chuyện gì?
Anh vặn nhỏ âm lượng
Có phải em nên làm lại từ đầu?
Thế thì giờ có chuyện gì?
Anh vặn nhỏ âm lượng
Em chán vì cứ nhảy qua vòng anh giăng

Em là một ngày không có đêm (một ngày không có đêm)
Một con cá lìa xa nước
Giờ anh bỏ rơi em và điều đó như
Một khúc hát ru
[x2]

Anh là người tình thuở nhỏ của em
Người em theo đuổi suốt nhiều năm
Cảm giác như anh đã trói chặt tay mình
Qua đôi môi và tai em

Tất cả những lời đấu yêu đã hát đó hóa thành nước mắt chán chường
Nhưng anh là người tình thuở nhỏ của em
Em sẽ theo đuổi anh
Yeah em sẽ theo đuổi anh, em sẽ theo đuổi anh

Thế thì giờ có chuyện gì?
Anh vặn nhỏ âm lượng
Có phải em nên làm lại từ đầu?
Thế thì giờ có chuyện gì?
Anh vặn nhỏ âm lượng
Em chán vì cứ nhảy qua vòng anh giăng

Đồng hồ gõ mười hai và anh, anh cứ thế biến mất
Và tất cả những gì em từng biết, anh bảo em không thể chơi
Thế em phải làm gì để tìm một trò khác?
Anh khiến em trở thành người mình muốn, em thực sự mong anh trở về

Em là một ngày không có đêm (một ngày không có đêm)
Một con cá lìa xa nước

Âm nhạc anh là đời em
Em không chịu nổi lời chia ly

Em là một ngày không có đêm (một ngày không có đêm)
Một con cá lìa xa nước
Giờ anh bỏ rơi em và điều đó như
Một khúc hát ru
[x2]

Dẫu nếu em phải đi một mình
Em thà thế rồi để anh ra đi
Thế nên em sẽ đối mặt con đường không quen
[x4]


Bài hát của: Nicola Roberts:

1.
Porcelain Heart
[Verse 1] It beats so strong like a melody Where do I belong? You keep spinning me round, round, round Don't want to come down, down, down Love to play along...
2.
Fish Out Of Water
I'm a day, a day without the night I'm a day, a day without the night You're my childhood sweetheart Everyday I dream of you Now we're living apart You took a part...
3.
Beat Of My Drum
Once upon a time I pressed rewind Two left feet, I had no beat Baby in the corner learning quick Keep up, keep up, keep up Graduation take a bow See how...
4.
Cinderella's Eyes
English rose This is how the story goes Been asleep Pricked my finger Fell too deep Woke to find A dead prince Charming by my side So hey, there's no...
5.
I
I'm scared of dying and not trying, scared of getting old I'm scared of telling lies 'cause karma comes and eats me whole I'm scared to think about the...
6.
Everybody's Got To Learn Sometime
Change your heart Look around you Change your heart It will stoned you I need your loving Oh, like the sunshine Everybody's gotta learn sometime Everybody's gotta learn sometime Everybody's gotta learn sometime Change your heart Look around you Change...
7.
Fix Me
Fix me, kiss me, break me Tear me apart Hold me, love me, mend me Give me your heart Fix me, kiss me, break me Tear me apart Hold me,...
8.
Yo-Yo
I'm the kind of girl that likes to dream a lot, dream a lot Lose myself staring into my coffee cup coffee cup You and me easy to see Why is it...
9.
Lucky Day
Could it my, could it be my, Could it be my Lucky Day. I like a phone call, I like to hear something like this. Woah, Woah, Woah,...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net