Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Forbidden Colours

(Chiara)

XEM VIDEO

LYRIC:
Here am i, a lifetime away from you
The blood of christ, or the beat of my heart
My love wears forbidden colours
My life believes

Senseless years thunder by
Millions are willing to give their lives for you
Does nothing live on?

Learning to cope with feelings aroused in me
My hands in the soil, buried inside of myself
My love wears forbidden colours
My life believes in you once again

Ill go walking in circles
While doubting the very ground beneath me
Trying to show unquestioning faith in everything
Here am i, a lifetime away from you
The blood of christ, or a change of heart

My love wears forbidden colours
My life believes
My love wears forbidden colours
My life believes in you once again
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Tôi ở đây, cách bạn cả đời người
Máu của chúa, hay nhịp đập của tim tôi
Tình yêu của tôi nhuốm màu ngăn cấm
Cuộc đời tôi vẫn tin tưởng

Những năm tháng vô tri vang rội
Bởi cả triệu dâng hiến cuộc đời họ cho bạn
Liệu còn thứ gì tồn tại?

Học cách đối phó với những cảm xúc dâng tràn trong lòng
Bàn tay tôi trong đất, chôn vùi trong bản thân mình
Tình yêu của tôi nhuốm màu ngăn cấm
Cuộc đời tôi tin tưởng bạn lần nữa

Tôi sẽ đi mãi trong vòng tròn
Khi nghi ngờ về mặt đất bên dưới chân mình
Cố tỏ ra tin tưởng vào tất cả mọi việc
Tôi ở đây, cách bạn cả đời người
Máu của chúa, hay nhịp đập của tim tôi

Tình yêu của tôi nhuộm màu ngăn cấm
Cuộc đời tôi tin tưởng
Tình yêu của tôi nhuộm màu ngăn cấm
Cuộc đời tôi tin tưởng vào bạn lần nữa


Bài hát của: Chiara:

1.
Forbidden Colours
Here am i, a lifetime away from you The blood of christ, or the beat of my heart My love wears forbidden colours My life believes Senseless years thunder by Millions are willing...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net