Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Fragile

(Kerli)

XEM VIDEO

LYRIC:
You think you know me
And everything that you consider me
You think you know my name

You think you know me
And everything you get a chance to see
You think you know my face
You think you know my face

You think you see me
And everything that you consider me
You think I'm more than you

You think you see me
Like the way I'm strong and stand by you
I am fragile too, I am fragile too

Yeah, I will be fine
As the time goes by
It may hurt at nights
But I will be fine
I will be just fine

They think they know me
And everything that they consider me
They think I never cry

They are thinking
While they're making up their twisted lies
She won't mind, she is nice
She's as cold as ice

You think you see me
And everything that you consider me
You think I'm more than you

You think you see me
Like the way I'm strong and stand by you
But I am fragile too, I am fragile too
I am fragile too, I am fragile too
Just like you.
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Bạn nghĩ bạn biết tôi
Và mọi điều bạn lưu tâm ở tôi
Bạn nghĩ bạn biết tên tôi

Bạn nghĩ bạn biết tôi
Và mọi thứ bạn cố nắm lấy cơ hội để thấy
Bạn nghĩ bạn biết mặt tôi
Bạn nghĩ bạn biết mặt tôi

Bạn nghĩ bạn nhìn thấy tôi
Và mọi điều bạn lưu tâm ở tôi
Bạn nghĩ tôi hơn bạn nhiều

Bạn nghĩ bạn nhìn thấy tôi
Như cái cách tôi mạnh mẽ và đứng vững bên bạn
Nhưng tôi cũng yếu đuối, tôi cũng mong manh

Đúng, rồi tôi sẽ ổn thôi
Khi thời gian trôi qua
Có thể sẽ đớn đau trong màn đêm
Nhưng rồi tôi sẽ ổn thôi
Tôi sẽ ổn

Họ nghĩ họ biết tôi
Và mọi điều họ lưu tâm ở tôi
Họ nghĩ tôi không bao giờ biết khóc

Họ đang nghĩ
Trong khi họ cố tạo ra những lời dối trá
Cô ấy sẽ không bận tâm, cô ấy xinh đẹp
Cô ấy lạnh như băng

Bạn nghĩ bạn nhìn thấy tôi
Và mọi điều anh lưu tâm ở tôi
Bạn nghĩ tôi hơn bạn nhiều

Bạn nghĩ bạn nhìn thấy tôi
Như cái cách tôi mạnh mẽ và đứng vững bên bạn
Nhưng tôi cũng yếu đuối, tôi cũng mong manh
Tôi cũng yếu đuối, cũng mong manh
Như bạn vậy


Bài hát của: Kerli:

1.
Creepshow
I'm from a land called secret estonia Nobody knows where it's at Nobody knows where it's at Nobody knows where it's at Ice cream mountains and chocolate skies Nobody knows where it's at Nobody knows where...
2.
Tea Party
Welcome to the Tea Party Want to be my VIP? You didn’t RSVP That’s ok, that’s ok Welcome to the Tea Party (oh oh, oh oh) Want to be my VIP? When I all...
3.
Love Is Dead
This is the hardest part When you feel like you're fading All that you have's become unreal Collapsing and aching All I want, all I want is right here But love don't live here...
4.
Fragile
You think you know me And everything that you consider me You think you know my name You think you know me And everything you get a chance to see You think you know my...
5.
Walking On Air
La La La La La La La There's a little creepy house In a little creepy place. Little creepy town In a little creepy world. Little creepy girl with Her little creepy face, Saying funny things...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net