Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Freedom

(Dan Balan)

XEM VIDEO

LYRIC:
She says : "Love sucks this way"
Another evening goes away
Night and day,
Night and day, she hates that feeling
I-I-I can't explain
I got a lot of love, lot of love
Night and day,
Night and day
She Kills my feelings!

[Chorus] (2x)
Freedom! (Freedom!)
All I want is one more night!(Freedom!)
I don't wanna wait,
I don't wanna wait, no one more minute!

She says : "Don't leave the way"
Throw all the feelings that you say
Night and day,
Night and day, she needs that feeling
I-I-I won't complain

I got a lot of love, lot of love
Night and day,
Night and day
She kills my feelings!

[Chorus] (2x)
Freedom! (Freedom!)
All I want is one more night!(Freedom!)
I don't wanna wait,
I don't wanna wait, no one more minute!

No One more minute!
No One more minute!

Chorus:
Freedom! (Freedom!)
All I want is one more night!(Freedom!)
I don't wanna wait,
I don't wanna wait, no one more minute! X2

Freedom!
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Em đã nói: “Tình yêu thu hút theo cách như thế”
Một đêm khác qua đi,
Đêm và ngày…
Đêm và ngày. Em chưa bao giờ thích cái cảm giác đó.
Còn riêng anh thì không thể nào giải thích được
Anh được lựa chọn rất nhiều trong tình yêu,được lựa chọn tình yêu.
Đêm và ngày,
Đêm và ngày…
Em đã giết đi cảm xúc của anh mất rồi !

Tự do! (Sự tự do)
Tất cả những gì anh muốn chỉ trong một đêm (sự tự do !)
Anh không muốn phải chờ đợi,
Anh không muốn phải chờ đợi,không một phút giây nào nữa đâu.

Rồi em lại nói “đừng từ bỏ”
Và ném đi tất cả những cảm xúc mà anh đã nói
Đêm và ngày
Đêm và ngày, Em cần phải cảm nhận được nó.
Anh cũng sẽ chẳng oán trách gì cả
Anh được lựa chọn một tình yêu,được lựa chọn tình yêu.
Đêm và ngày,
Đêm và ngày…
Em đã giết chết cảm xúc của anh rồi !

Tự do! (Sự tự do)
Tất cả những gì anh muốn chỉ trong một đêm (sự tự do !)
Anh không muốn phải chờ đợi,
Anh không muốn phải chờ đợi,không một phút giây nào nữa đâu.


Bài hát của: Dan Balan:

1.
Freedom
She says : "Love sucks this way" Another evening goes away Night and day, Night and day, she hates that feeling I-I-I can’t explain I got a lot of love, lot of...
2.
Лепестками Слез (feat Вера Брежнева)
Лепестками Слез ( By The Petals Of Tears ) Попытаюсь, войду в твою любовь — словно в кровь Автостопом прямо к сердцу доберусь Не приходит грусть. И лепестками слез Ты удешь всерьез со...
3.
Mm-ma-ma - Crazy Loop
Mm-ma-ma Mm-ma-ma mara Mm-ma-ma-ma-ma Ma-ma-ma. Taking pictures with hotties Spending all mo-mo-money If you want it so badly Then why don't you say so, lady. You'll be hurt if you'll kiss me You gotta gotta believe me But if...
4.
Shut Up (Johanna) - Crazy Loop
Shut Up, Shut Up, Shut Up, Shut Up Feel me, touch me, gimme some more Please me, please me stop at the store And...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net