Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Hard To Handle

(Otis Redding)

XEM VIDEO

LYRIC:
Hey there, here I am
I'm the man on the scene
I can give you what you want
But you got to come home with me

I forgot some good old lovin'
And I got some more in store
When I get to thrown it on you
You got to come back for more

Toys and things that come by the dozen
That ain't nothin' but drug store lovin'
Hey little thing, let me light your candle
'Cause mama I'm sure hard to handle, now, gets around

Action speaks louder than words
And I'm a man of great experience
I know you got another man
But I can love you better than him

Take my hand, don't be afraid
I'm gonna prove every word I say
I'm advertisin' love for free
So, you can place your ad with me

Once it come along a dime by the dozen
That ain't nothin' but ten cent lovin'
Hey little thing, let me light your candle
'Cause mama I'm sure hard to handle, now, gets around

Yeah, hard to handle, now
Oh, baby

Baby, here I am
The man on your scene
I can give you what you want
But you got to come home with me

I forgot some good old lovin'
And I got some more in store
When I get to thrown it on you
You got to come runnin' back for more

Once it come along a dime by the dozen
That ain't nothin' but drug store lovin'
Hey little thing, let me light your candle
'Cause mama I'm sure hard to handle, now, gets around

Hard, hard to handle, now
Oh yeah, yeah, yeah
Yeah

Once it come along a dime by the dozen
That ain't nothin' but ten cent lovin'
Hey little babe, let me light your candle
'Cause mama I'm sure hard to handle, now, gets around

Yeah, so hard to handle, now
Oh yeah
Baby, good lovin'
Baby, baby, owww, good lovin'
I need good lovin'
I got to have, oh yeah, yeah, yeah
Yeah
So hard to handle, now, yeah
Um-um-um
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Này ở đây, anh ở đây
Anh là người đàn ông trên màn ảnh
Anh có thể cho em điều em muốn
Nhưng em phải về nhà cùng anh

Anh đã quên một vài mối tình cũ tốt đẹp
Và anh đã để dành được một chút tình yêu
Khi anh phó mặc nó nơi em
Em đã trao gởi lại nhiều hơn

Những món đồ chơi và những thứ có được cả tá
Điều đó không phải là không là gì ngoài cửa hàng thuốc tình yêu
Này cô em nhỏ bé, hãy để anh đốt lên ngọn nến trong em
Vì mẹ yêu quý anh chắc chắn khó giải thích, lúc này, lại gần

Hành động thì nói mạnh hơn là ngôn từ
Và anh là người đàn ông có kinh nghiệm tuyệt vời
Anh biết em đã có người khác
Nhưng anh có thể yêu em nhiều hơn anh ta

Hãy nắm lấy tay anh, đừng sợ hãi
Anh sẽ chứng minh mỗi lời anh nói
Anh đang thông báo tình yêu là miễn phí
Vì vậy, em có thể đăng ký quảng cáo của em với anh

Khi điều đó gần như một hào được cả tá
Điều đó không phải là không là gì ngoài tình yêu mười xu
Này cô em nhỏ bé, hãy để anh đốt lên ngọn nến trong em
Vì mẹ yêu quý anh chắc chắn rất khó kiềm chế, lúc này, lại gần

Đúng vậy, thật khó kiềm chế, lúc này
Ôi, em yêu quý

Em yêu, anh ở đây
Người đàn ông trên màn ảnh
Anh có thể cho em điều em muốn
Nhưng em phải về nhà cùng anh

Anh đã quên một vài mối tình cũ tốt đẹp
Và anh đã để dành được một chút tình yêu
Khi anh phó mặc nó nơi em
Em đã trao gởi lại nhiều hơn

Khi điều đó gần như một hào được cả tá
Điều đó không phải là không là gì ngoài cửa hàng thuốc tình yêu
Này cô em nhỏ bé, hãy để anh đốt lên ngọn nến trong em
Vì mẹ yêu quý anh chắc chắn rất khó kiềm chế, lúc này, lại gần

Thật khó, thật khó để kiềm chế, lúc này
Ôi đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy
Đúng vậy

Khi điều đó gần như một hào được cả tá
Điều đó không phải là không là gì ngoài tình yêu mười xu
Này cô em nhỏ bé, hãy để anh đốt lên ngọn nến trong em
Vì mẹ yêu quý anh chắc chắn rất khó kiềm chế, lúc này, lại gần

Đúng vậy, vì thật khó để kiềm chế, lúc này
Ồ đúng vậy
Em yêu quý, người tình tuyệt vời
Em yêu, em yêu, owww, người tình tuyệt vời
Anh cần người tình tuyệt vời
Anh phải có được, ồ đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy
Đúng vậy,
Thật khó để kiềm chế, lúc này, đúng vậy
Um-um-um


Bài hát của: Otis Redding:

1.
Hard To Handle
Hey there, here I am I'm the man on the scene I can give you what you want But you got to come home with me I forgot some good old lovin' And I...
2.
(Sittin' On) The Dock Of The Bay
Sittin' in the morning sun I'll be sittin' when the evening comes watching the ships roll in and then I watch them roll away again, yeah I'm sittin' on the dock of the...
3.
These Arms Of Mine
These arms of mine They are lonely, lonely and feeling blue These arms of mine They are yearning, yearning from wanting you And if you would let them hold you Oh, how...
4.
Pain In My Heart
Pain in my heart she's treating me cold where can my baby be Lord no one knows. Pain in my heart just won't let me sleep where can my baby be Lord where can she be Another...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net