Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Hear Me Cry

(Cagnet)

XEM VIDEO

LYRIC:
You couldn't say
needed someone new
You actually thought
deep inside I knew
Can you tel me how can you say
Why this should suffice
You passed me by
and your heart as cold as ice
(You passed me by)

Did you hear me cry
(Did you ask yourself why)
Did you hear me cry
(Did you ask yourself how)
Did you hear me cry
(Did you ask yourself)

Will we ever grow apart
You couldn't say
needed someone new
You actually thought
deep inside I knew
I wonder where we will go
Will we be the same
(You passed me by)

I laugh inside I think of you
and the love we made
(You passed me by)
Tell me why this should suffice
I hold you tonight the night
Now will I let go
Soon I'll let It go

Did you hear me cry
(Did you ask yourself why)
Did you hear me cry
(Did you ask yourself how)
Did you hear me cry
(Did you ask yourself)

You, I'll stand by your side
I'll be there for you
(You passed me by)
You, I'll stand by your side
Please just do me right
(You passed me by)
You, I'll stand by your side
I'll be there for you
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Anh chẳng thể nói ra
Mình cần có người khác
Thực ra anh đã nghĩ thế
Tận trong sâu thẳm, em biết
Anh có thể nói em sao anh có thể nói
Tại sao điều này thế là đủ
Anh lướt qua em
Và với con tim như băng giá
(Anh lướt qua em)

Anh có nghe thấy em khóc không
(Anh tự hỏi mình tại sao không)
Anh có nghe thấy em khóc không
(Anh tự hỏi mình như thế nào không)
Anh có nghe thấy em khóc không
(Anh tự hỏi mình không)

Ta sẽ lìa xa không?
Anh chẳng thể nói ra
Mình cần có người khác
Thực ra anh đã nghĩ thế
Tận trong sâu thẳm, em biết
Em tự hỏi chúng ta sẽ đi đến đâu
Ta sẽ như cũ không vậy?
(Anh lướt qua em)

Em cười thầm trong lòng, em nghĩ đến anh
Và tình yêu mà chúng ta đã có
(Anh lướt qua em)
Hãy nói em tại sao điều này thế là đủ
Đêm nay em ôm anh
Giờ đây em sẽ bước đi à?
Sớm thôi em sẽ để anh đi

Anh có nghe thấy em khóc không
(Anh tự hỏi mình tại sao không)
Anh có nghe thấy em khóc không
(Anh tự hỏi mình như thế nào không)
Anh có nghe thấy em khóc không
(Anh tự hỏi mình không)

Anh, em sẽ ở bên anh
Em sẽ ở đó vì anh
(Anh lướt qua em)
Anh, em sẽ ở bên anh
Xin hãy đối xử tốt với em
(Anh lướt qua em)
Anh, em sẽ ở bên anh
Em sẽ ở đó vì anh


Bài hát của: Cagnet:

1.
Hear Me Cry
You couldn't say needed someone new You actually thought deep inside I knew Can you tel me how can you say Why this should suffice You passed me by and your heart as cold as ice (You passed...
2.
What Will I Do
I'm not really sure of the words to say If only you knew that I feel this way I wanna give my heart to you Show me the way that...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net