Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

I Need Some Sleep (OST Shrek 2)

(Eels)

XEM VIDEO

LYRIC:
I need some sleep
You can't go on like this
I try counting sheep
But there's one I always miss

Everyone says I'm getting down too low
Everyone says you just gotta let it go
You just gotta let it go
You just gotta let it go

I need some sleep
Time to put the old horse down
I'm in too deep, and the wheels keep spinning around

Everyone says I'm getting down too low
Everyone says you just gotta let it go
You just gotta let it go
You just gotta let it go

You just gotta let it go
You just gotta let it go
Just gotta let it go
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Tôi cần chợp mắt chút
Tôi không thể tiếp tục như thế này được
Tôi thử đếm cừu
Nhưng có hình bóng ai đó tôi luôn nhớ mong

Mọi người đều bảo rằng tôi đang suy sụp
Ai cũng bảo rằng: "Bạn phải để mọi chuyện qua đi"
"Bạn phải để mọi chuyện qua đi"
"Bạn phải để mọi chuyện qua đi"

Tôi cần chợp mắt chút
Đến lúc con ngựa già này phải ngơi nghỉ
Tôi chìm vào giấc ngủ sâu, và bánh lăn vẫn cứ xoay vòng

Mọi người đều bảo rằng tôi đang suy sụp
Ai cũng bảo rằng: "Bạn phải để mọi chuyện qua đi"
"Bạn phải để mọi chuyện qua đi"
"Bạn phải để mọi chuyện qua đi"

"Bạn phải để mọi chuyện qua đi"
"Bạn phải để mọi chuyện qua đi"
"Cần phải để mọi chuyện qua đi"


Bài hát của: Eels:

1.
I Need Some Sleep (OST Shrek 2)
I need some sleep You can't go on like this I try counting sheep But there's one I always miss Everyone says I'm getting down too low Everyone says you just gotta let it go You...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net