Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

I'll Be There For You

(Solid Harmony)

XEM VIDEO

LYRIC:
I wish that you could hold me now
'Cause I know the time has come
Feels like I been holding back forever
Now my heart is finally one
I've gotta find a way to believe
That our love was meant to be

CHORUS

I'll be there for you, I swear
Anytime you want me, I'll be there
Time and time again
Until you understand

I surrender (I surrender now)
I can't fight it any more, baby
I hope that you feel the same now
I've opened up the door (opened the door)

I've gotta find a way to believe
That our love was meant to be

CHORUS

I'll be there for you

I'll be there to hold you in my arms
I swear
Time and time again
Until you understand
(Understand I'm telling you that)

I'll be there to hold you in my arms
I swear
I'll be there for time and time
Over and over, I swear
I'll be there for you

CHORUS 2X

I'll be there for you
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Ước gì anh có thể ôm em lúc này
Vì em biết thời khắc đến rồi
Những cảm xúc tưởng chừng em đang níu lại vĩnh cửu
Cuối cùng trái tim em cũng là duy nhất
Em phải tìm ra hướng đặt niềm tin
rằng tình yêu đôi ta có ý nghĩa

CHORUS

Em thề rằng sẽ ở đó vì anh
Bất cứ lúc nào anh cần em cũng sẽ ở đó
Thời gian lại thời gian trôi
Cho đến khi anh hiểu ra được

Em đầu hàng (giờ em đầu hàng)
Em không thể tranh đấu được thêm nữa anh ơi
em hy vọng lúc này đây anh cũng cảm nhận như thế
Em đã mở toang cánh cửa (đã mở rộng cửa)

Em phải tìm ra hướng để tinn rằng
rằng tình yêu đôi ta có ý nghĩa

CHORUS

Em sẽ ở đó vì anh

Em sẽ ở đó để ôm anh trong vòng tay
Em thề
Thời gian lại thời gian trôi
Cho đến khi anh hiểu ra
(hiểu điều em đang nói với anh)

Em sẽ ở đó để ôm anh trong vòng tay
Em thề
Em sẽ ỡ đó mọi lúc
và cứ thế, em hứa
Em sẽ ở đó vì anh

CHORUS 2X

Em sẽ ở đó vì anh


Bài hát của: Solid Harmony:

1.
I Wanna Love You
I Wanna Love You - Solid Harmonie In my heart I know that you are mine But my mind keeps changing all the time It's so hard to find security To bring love nto...
2.
I'll Be There For You
I wish that you could hold me now 'Cause I know the time has come Feels like I been holding back forever Now my heart is finally one I've gotta find a way to...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net