Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

If I Catch You

(Michel Teló)

XEM VIDEO

LYRIC:
Ow, wow, this way you're gonna kill me
Oh, if I catch you
Oh, my God if I catch you

Delicious, delicious
This way you're gonna kill me
Oh, if I catch you
Oh, my God, if I catch you

Saturday at the party
Everybody started to dance
Then the prettiest girl past in front of me
I got closer and started to say...

Wow, wow, this way you're gonna kill me
Oh, if I catch you
Oh, my God, if I catch you

Delicious, delicious
This way you're gonna kill me
Oh, if I catch you
Oh, my God if I catch you
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Ow, wow, em sẽ giết chết anh theo cách này
Oh, nếu anh bắt lấy em
Ôi, Chúa ơi, nếu anh bắt lấy em

Tuyệt hảo, tuyệt hảo
Em sẽ giết chết anh theo cách này
Oh, nếu anh bắt lấy em
Ôi, Chúa ơi, nếu anh bắt lấy em

Vào thứ bảy tại bữa tiệc
Mọi người đều bắt đầu nhảy
Sau đó cô gái xinh đẹp nhất đi ngang qua trước mặt anh
Anh tiến đến gần hơn và bắt đầu nói ...

Wow, wow, em sẽ giết chết anh theo cách này
Oh, nếu anh bắt lấy em
Ôi, Chúa ơi, nếu anh bắt lấy em

Tuyệt hảo, tuyệt hảo
Em sẽ giết chết anh theo cách này
Oh, nếu anh bắt lấy em
Ôi, Chúa ơi, nếu anh bắt lấy em


Bài hát của: Michel Teló:

1.
If I Catch You
Ow, wow, this way you're gonna kill me Oh, if I catch you Oh, my God if I catch you Delicious, delicious This way you're gonna kill me Oh,...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net