Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

In My Life

(Chante Moore)

XEM VIDEO

LYRIC:
Lyrics to In My Life :
Curtains falls down
Lights come on
I'm alone in the dark and I sang final notes from my heart
Times when I write
Late at night in my room
The candles burn and the paper mirrors my choice of words
Every time I close my eyes and the world ain't on my side
And I'm sure that I can't change a thing
Then the sweetest man arrives
In my life

I am living out my dreams
'cause you gave me what I need
You're the only air I breathe
Your the only one can count on on and on
I can always count on
On and on
In my life

I've learned to disguise with my eyes
But he can see deep inside
And he shares the feelings I try to hide
Every time I close my eyes
And the world ain't on my side
And I'm sure that I can't change a thing
Then the sweetest man arrives
In my life

I am living out my dreams
'cause you gave me what I need
You're the only air I breathe
Your the only one can count on on and on
I can always count on
On and on
In my life

Every time I close my eyes
And the world ain't on my side
And I'm sure that I can't change a thing
Then the sweetest man arrives in my life

I am living out my dreams
'cause you gave me what I need
You're the only air I breathe
Your the only one can count on on and on
I can always count on
On and on
In my life


LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Bức rèm buông xuống
Ngọn đèn bật sáng
Một mình tôi ngồi trong bóng tối và cất tiếng hát từ đáy lòng mình
Những khi tôi viết
Vào lúc đêm khuya trong căn phòng mình
Ngọn nến cháy sáng và tấm giấy phản chiếu lên những ngôn từ chọn lọc
Mỗi khi tôi nhắm mắt và thế giới chẳng còn quanh tôi
Và tôi chắc rằng tôi chẳng thể thay đổi được một điều
Và người đàn ông đáng yêu nhất đã đến trong đời tôi

Tôi đang trải qua những cơn mơ
Vì anh đã mang lại cho tôi những gì tôi cần
Anh là hơi thở duy nhất của tôi
Anh là người duy nhất có thể hy vọng được suốt
Tôi có thể luôn hy vọng
Liên tục
Trong đời tôi

Tôi học cách che giấu bằng mắt
Nhưng anh lại có thể nhìn thấu lòng tôi
Và anh chia sẽ những cảm giác mà tôi cố che giấu
Mỗi khi tôi nhắm mắt
Và thế giới chẳng còn quanh tôi
Và tôi chắc rằng tôi chẳng thể thay đổi được một điều
Và người đàn ông đáng yêu nhất đã đến trong đời tôi

Tôi đang trải qua những cơn mơ
Vì anh đã mang lại cho tôi những gì tôi cần
Anh là hơi thở duy nhất của tôi
Anh là người duy nhất có thể hy vọng được suốt
Tôi có thể luôn hy vọng
Liên tục
Trong đời tôi

Mỗi khi tôi nhắm mắt
Và thế giới chẳng còn quanh tôi
Và tôi chắc rằng tôi chẳng thể thay đổi được một điều
Và người đàn ông đáng yêu nhất đã đến trong đời tôi

Tôi đang trải qua những cơn mơ
Vì anh đã mang lại cho tôi những gì tôi cần
Anh là hơi thở duy nhất của tôi
Anh là người duy nhất có thể hy vọng được suốt
Tôi có thể luôn hy vọng
Liên tục
Trong đời tôiBài hát của: Chante Moore:

1.
In My Life
Lyrics to In My Life : Curtains falls down Lights come on I'm alone in the dark and I sang final notes from my heart Times when I write Late at night in my room The...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net