Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Jesus Is My Friend

(Sonseed)

XEM VIDEO

LYRIC:
Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.
I have a friend in Jesus.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.

He taught me how to live, my life as it should be.
He taught me how to turn my cheek when people laugh at me.
I've had friends before, and I can tell you that, He's one who will never leave you flat.

Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.
I have a friend in Jesus.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.

He taught me how to pray, and how to save my soul.
He taught me how to praise my God and still play rock and roll.
The music may sound different but the message is the same.
It's just the instruments who praise His name.

Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.
I have a friend in Jesus.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is a friend of mine.

Funky guitar riff

Jesus is a friend of mine.
Jesus is a friend of mine.

Once I tried to run, I tried to run and hide.
But Jesus came and found me and He touched me down inside.
He is like mountie, He always gets His man, and He'll zap you any way he can.
Zap.

Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.
I have a friend in Jesus.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.

He loves me when I'm right, He loves me when I'm wrong.
He loves me when I waste my time by writing silly songs.
He loves me when I'm quiet and I have nothing to say.
He'll love me when I'm perfect if I ever get that way.
Whooo!

Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.
I have a friend in Jesus.
Jesus is a friend of mine.
Jesus is my friend.
Jesus is a friend of mine.
I have a friend in Jesus.
Jesus is a friend of mine.
J-J-J-Jesus.
Jesus is a friend of mine.
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Chúa Giê-su là bạn tôi
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Tôi có một người bạn nơi Chúa Giê-su
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Chúa Giê-su là bạn tôi
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi

Ngài đã dạy tôi cách sống theo lẽ phải cuộc đời mình
Ngài đã dạy tôi cách ngoảnh mặt làm ngơ khi người khác cười vào tôi
Tôi có những người bạn như thế trước đây và tôi có thể nói với bạn rằng
Ngài là người duy nhất sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn

Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Chúa Giê-su là bạn tôi
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Tôi có một người bạn nơi Chúa Giê-su
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Chúa Giê-su là bạn tôi
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi

Ngài đã dạy tôi cách cầu nguyện và cứu rỗi linh hồn
Ngài đã dạy tôi cách tuyên thệ với Chúa và vẫn có thể chơi nhạc Rock N’ Roll
Âm nhạc có thể vang tiếng khác nhau nhưng thông điệp vẫn y nguyên
Đó chỉ là những nhạc cụ để tuyên thệ tên Người

Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Chúa Giê-su là bạn tôi
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Tôi có một người bạn nơi Chúa Giê-su
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi

Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi

Khi tôi cố chạy, tôi cố chạy và trốn
Nhưng Chúa đến bên và tìm thấy tôi, chạm tôi từ trong tâm can
Ngài như cảnh sát cưỡi ngựa hoàng gia, Ngài luôn có bộ hạ, Ngài sẽ hạ gục bạn bằng bất cứ cách nào
Hạ gục

Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Chúa Giê-su là bạn tôi
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Tôi có một người bạn nơi Chúa Giê-su
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Chúa Giê-su là bạn tôi
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi

Ngài yêu tôi khi tôi đúng, Ngài yêu tôi khi tôi sai
Ngài yêu tôi khi tôi phí thì giờ vào việc viết mấy bài hát mùi mẫn
Ngài yêu tôi khi tôi lặng yên và không có gì để nói
Ngài sẽ yêu tôi khi tôi hoàn hảo nếu tôi bước đi trên con đường đó
Whooo!

Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Chúa Giê-su là bạn tôi
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Tôi có một người bạn nơi Chúa Giê-su
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Chúa Giê-su là bạn tôi
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
Tôi có một người bạn nơi Chúa Giê-su
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi
G-G-G-Giê-su
Chúa Giê-su là một người bạn của tôi


Bài hát của: Sonseed:

1.
Jesus Is My Friend
Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend of mine. I have a friend in Jesus. Jesus is a friend of mine. Jesus is my friend. Jesus is a friend...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net