Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Justice

(Rev Theory)

XEM VIDEO

LYRIC:
I want justice I want you over ...
I want justice
I want to stand alone

So take all you can from an open hand
The hope of the dying
To save your disease
You're an empty breed
Your love of this lifetime

So you're somebody who brags about their innocence
While playing on the ignorant storm
Now I'm just here to criticize the lies, the lies, the lies, the lies

I want justice I want you over ?

I want courage I want to stand alone
I want your arrogance and I want your pain
I want your everything and I want your head

So cry if you feel
That the tears you shed will make you feel better
See I'm just critical of living like a criminal
While you become a royalty hiding
I wonder how you'll justify the lies, the lies, the lies,the lies.

I want justice I want you over ...
I want courage I want to stand alone
I want your arrogance and I want your pain
I want your everything and I want your head

I want justice I want you over ...
I want courage I want to stand alone
I want your arrogance and I want your pain
I want your everything and I want your head

So bury all the evidence
Disguise yourself plead innocent
One penalty, one consequence is sure
Your jury they will recognize the lies, the lies, the lies, the lies

I want justice I want you over ...
I want courage
I want to stand alone
I want your arrogance and I want your pain
I want your everything and I want your head

I want justice I want you over ..
I want courage I want to stand alone
I want your arrogance and I want your pain
I want your everything and I want you dead

I want justice I want justice
Give me justice and I want you dead
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Ta muốn công lý, ta muốn mi tàn đời
Ta muốn công lý
Ta muốn đơn độc đứng vững.

Hãy lấy tất cả khỏi cánh tay rộng mở mà mi có thể đi
Niềm hy vọng của kẻ hấp hối
Để cứu chữa căn bệnh của mi
Mi là một giống nòi rỗng tuếch
Tình yêu của mi trong cả cuộc đời này.

Vậy mi là một kẻ nào đó cứ khoác lác về sự vô tội của mình
Trong khi lại trục lợi khi sóng gió bất chợt ập đến
Giờ đây, ta chỉ ở đây để chỉ trích những lời dối trá, dối trá, dối trá, dối trá đấy....

Ta muốn công lý, ta muốn mi tàn đời
Ta muốn cam đảm, ta muốn đơn độc đứng vững
Ta muốn sự kiêu ngạo của mi và ta muốn nỗi đau nơi mi
Ta muốn có mọi thứ của mi và ta muốn mi chết đi!

Vậy khóc đi nếu mi cảm thấy
Nước mắt tuôn rơi có thể khiến mi cảm thấy khá lên
Xem coi! ta chỉ hay phê phán cuộc đời giống như một tên tội phạm
Trong khi mi trở thành một tên hoàng tộc náu mình
Ta tự hỏi mi sẽ biện minh cho những lời dối trá của mi thế nào đây!

Ta muốn công lý, ta muốn mi tàn đời
Ta muốn cam đảm, ta muốn đơn độc đứng vững
Ta muốn sự kiêu ngạo của mi và ta muốn nỗi đau nơi mi
Ta muốn có mọi thứ của mi và ta muốn mi chết đi! x2

Vậy chôn hết mọi bằng chứng đi
Ngụy trang cho chính mi bằng lời bào chữa vô tội
Một hình phạt, một quả báo là chắc chắn rồi
Quan tòa xử mi họ sẽ nhận ra những lời nói dối của mi đấy...

Ta muốn công lý, ta muốn mi tàn đời
Ta muốn cam đảm, ta muốn đơn độc đứng vững
Ta muốn sự kiêu ngạo của mi và ta muốn nỗi đau nơi mi
Ta muốn có mọi thứ của mi và ta muốn mi chết đi! x2

Ta muốn công lý, ta muốn công lý
Cho ta công lý nào và ta muốn mi chết đi!!!


Bài hát của: Rev Theory:

1.
Caught In the Rain
Is it real We're always the same We're almost undone now I was caught in the rain Wasting my time on the ground Awaiting the call Of what would you say And can you come over I was...
2.
Far From Over
Wait There was a brighter day Where I could view the world Without the sorrows that I've known (What if I could feel) Now it's a different place Memories fade away Without a trace But there's a...
3.
Justice
I want justice I want you over ... I want justice I want to stand alone So take all you can from an open hand The hope of the dying To save your disease You're an...
4.
Voices
hear voices in my head The council me They understand They tell me things that I will do They show me things I'll do to you They talk to me, they talk to me You...
5.
I head voices
I hear voices in my head the council me they understand they talk to me you got your rules and your religion all designed to keep you safe but when rules start getting broken you start...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net