Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

King Of Thieves

(Christina Grimmie)

XEM VIDEO

LYRIC:
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Ah-ah

Comin' home
The lock's broken
And the doors wide open
It's all gone, it's all gone now

I look around
It's just white walls
Listen now to echoes
It's all gone, it's all gone now

Ever since you broke into me
Ever since you left with the key
I can't open up for anyone any more, any more

You took the sun, the moon and the stars
Now I'm walkin' all alone in the dark
You stole my heart, you stole my heart
Give it back to me

All the love that we made here is gone
I'm living in an empty house of cards
You stole my heart, you stole my heart
Give it back to me

King of thie-e-eves
King of thie-e-eves
You're the king of thie-e-eves
The king of, the king of

Inside I'm hollow
'Cause you carved my heart out
It's all gone, it's all gone now

Whoa-oh

'Cause you delt a cold hand
I'm stripped to nothing
Take it all, take it all yeah-yeah

Ever since you broke into me
Ever since you left with the key
I can't open up for anyone any more, any more

You took the sun, the moon and the stars
Now I'm walkin' all alone in the dark
You stole my heart, you stole my heart
Give it back to me

All the love that we made here is gone
I'm living in an empty house of cards
You stole my heart, you stole my heart
Give it back to me

King of thie-e-eves
King of thie-e-eves
You're the king of thie-e-eves
The king of, the king of

I'll play the victim
'Cause you planned it out
Like cops and robbers
Just surrender now

You took the sun, the moon and the stars
Now I'm walkin' all alone in the dark
You stole my heart, you stole my heart
Give it back to me

All the love that we made here is gone
I'm living in an empty house of cards
You stole my heart, you stole my heart
Give it back to me

King of thie-e-eves
King of thie-e-eves
You're the king of thie-e-eves
The king of, the king of

Whoa-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Oh-oh-oh
Oh-oh-oh
Ah-ah

Về đến nhà
Ổ khóa bị bẽ gãy
Cửa nhà mở tang hoang
Mất rồi, mất hết rồi

Tao nhìn quanh
Bốn bề tường trắng vắng lặng
Nghe thấy những tiếng vọng
Mất rồi, mất sạch rồi

Từ khi mày đột nhập vào chính tao đây
Từ lúc mày ra đi cùng cái chìa khóa
Tao không thể mở lòng ra với ai, không ai hết

Mày lấy đi cả mặt trời, mặt trăng và hàng ngàn ngôi sao
Giờ đây tao đơn độc bước đi cùng bóng tối
Mày còn cướp cả trái tim, trái tim của tao
Hãy trả nó lại cho tao

Hết sạch rồi cái tình cảm mà ta có được
Tao sống giữa căn nhà rỗng không với những quân bài
Mày lấy đi trái tim, của tao
Trả nó lại cho tao

Vua đạo chích
Quân đạo chích
Mày là tên đầu xỏ cướp giật
Là cái đồ...

Trong tao rỗng tuếch
Bởi mày khoét trái tim tao rớt ra rồi
Mất rồi, mất hết rồi

Whoa-oh

Bởi mày thọc bàn tay lạnh ngắt vào
Và tao đây mất trắng
Lấy đi, lấy hết đi yeah-yeah

Từ khi mày đột nhập vào chính tao đây
Từ lúc mày ra đi cùng cái chìa khóa
Tao không thể mở lòng ra với ai, không ai hết

Mày lấy đi cả mặt trời, mặt trăng và hàng ngàn ngôi sao
Giờ đây tao đơn độc bước đi cùng bóng tối
Mày còn cướp cả trái tim, trái tim của tao
Hãy trả nó lại cho tao

Hết sạch rồi cái tình cảm mà ta có được
Tao sống giữa căn nhà rỗng không với những quân bài
Mày lấy đi trái tim, của tao
Trả nó lại cho tao

Vua đạo chích
Quân đạo chích
Mày là tên đầu xỏ cướp giật
Mày là cái thứ...

Tao sẽ nhập vai nạn nhân
Bởi mày đã biên kịch sẵn mà
Khi mật thám và kẻ trộm
Giờ chỉ còn nước đầu hàng thôi

Mày lấy đi cả mặt trời, mặt trăng và hàng ngàn ngôi sao
Giờ đây tao đơn độc bước đi cùng bóng tối
Mày còn cướp cả trái tim, trái tim của tao
Hãy trả nó lại cho tao

Hết sạch rồi cái tình cảm mà ta có được
Tao sống giữa căn nhà rỗng không với những quân bài
Mày lấy đi trái tim, của tao
Trả nó lại cho tao

Vua đạo chích
Quân đạo chích
Mày là tên đầu xỏ cướp giật
Mày là cái thứ...

Whoa-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh


Bài hát của: Christina Grimmie:

1.
Advice
Don’t look down Cause it’s easy You’re falling from force Just letting it take nature’s course Then picking it up when it’s over Don’t be afraid Cause the chances are there for the take But treasure the...
2.
King Of Thieves
Oh-oh-oh Oh-oh-oh Ah-ah Comin' home The lock's broken And the doors wide open It's all gone, it's all gone now I look around It's just white walls Listen now to echoes It's all gone, it's all gone now Ever...
3.
Liar Liar
Can't see you anymore You're an inch out the door Didn't know no I didn't know what I do know now With the words we then trade You respond and let them fade and...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net