Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Learn To Live

(Darius Rucker)

XEM VIDEO

LYRIC:
Grandpa campbell would sit upon his front porch
And i'd be right there just sittin on his knee
He'd tell stories about love and feast and famine
And i'd hang onto every word that he would breathe
He'd say boy as you walk through this life
Here's a little wisdom that'll help you get by

You gotta live to learn
You gotta crash and burn
You gotta make some stances
And take some chances
You gotta live and love
And take all life has to give
You gotta live and learn
So you can learn to live

Well i left home and i went to carolina
I didn't sail off just to see what i could see
I did some things that i wasn't really proud of
Sometimes life just got the best of me
But i'd always think back to those days
And i know what grandpa campbell would say
He'd say

You gotta live to learn
You gotta crash and burn
You gotta make some stances
And take some chances
You gotta live and love
And take all life has to give
You gotta live and learn
So you can learn to live

After years of running round and searching
I found me a woman who loves me just for me
All those mistakes i thought that i was making
Led me right here to you sittin' on my knee
Son as you walk through this life
Here's a little wisdom that will help you get by

You gotta live to learn
You gotta crash and burn
You gotta make some stances
And take some chances
You gotta live and love
And take all life has to give
You gotta live and learn
You gotta live and learn
So you can learn to live
Learn to live
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Ông Campbell ngồi trên mái hiên nhà mình
Và tôi sẽ ngồi ngay đó ngay trên đầu gối của ông
Ông đã kể những câu chuyện về tình yêu và những buổi hội hè và nạn đói
Và tôi háo hức nghe lấy từng lời ông nói
Ông đã nói, này cháu, khi cháu đi qua cuộc đời này
Dưới đây là một chút khôn ngoan sẽ giúp cháu vượt qua

Cháu phải sống để học hỏi
Cháu phải biết mùi thất bại
Cháu phải giữ các lập trường
Và nắm bắt một số cơ hội
Cháu phải sống và yêu
Và dành cả cuộc đời để cho đi
Cháu phải sống và học hỏi
Vì vậy, cháu có thể học để sống

Tôi cũng bỏ nhà ra đi và tôi đã đến Carolina
Tôi đã dong thuyền ra khơi chỉ để xem những gì tôi có thể nhìn thấy
Tôi đã làm một số điều mà không thực sự đáng tự hào
Đôi khi cuộc sống chỉ lấy đi thứ tốt nhất của tôi
Nhưng tôi luôn luôn muốn nghĩ lại những ngày đó
Và tôi biết những gì ông Campell sẽ nói
Ông đã nói như vầy

Cháu phải sống để học hỏi
Cháu phải biết mùi thất bại
Cháu phải giữ các lập trường
Và nắm bắt một số cơ hội
Cháu phải sống và yêu
Và dành cả cuộc đời để cho đi
Cháu phải sống và học hỏi
Vì vậy, cháu có thể học để sống

Sau nhiều năm chạy quanh và tìm kiếm
Tôi tìm thấy cho bản thân một người phụ nữ người mà yêu tôi và chỉ tôi thôi
Tất cả những sai lầm mà tôi nghĩ rằng tôi đã làm
Dẫn tôi vào đây để cho con trai mình ngồi trên đầu gối tôi
Này con trai, khi con đi qua cuộc đời này
Dưới đây là một chút khôn ngoan sẽ giúp con vượt qua

Con phải sống để học hỏi
Con phải biết mùi thất bại
Con phải giữ các lập trường
Và nắm bắt một số cơ hội
Con phải sống và yêu
Và dành cả cuộc đời để cho đi
Con phải sống và học hỏi
Vì vậy, con có thể học để sống
Học hỏi để sống


Bài hát của: Darius Rucker:

1.
Learn To Live
Grandpa campbell would sit upon his front porch And i'd be right there just sittin on his knee He'd tell stories about love and feast and famine And i'd hang onto every word...
2.
Don't Think I Don't Think About It
I left out in a cloud of taillights and dust Swore I wasn't comin back Said I'd had eonugh Saw you in the rear view Fadin from my life But I wasn't turnin round No not...
3.
This Is My World (Shallow Hal OST)
The look on your face It could never explain your heart And the touch of my lips It could never tell u my thoughts And U want me to change I can't get...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net