Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Learn To Live

(Architects)

XEM VIDEO

LYRIC:
Picked yourself up,
Stop loving, start living,
Don't get held back,
That's where they want you to be.

I never paid much attention to them.

Every time they pushed us aside,
We got back up again,
Yeah we made it through the rain,
Just to live another day without them.

Pick yourself back up and learn to live,
Stop caring, stop thinking.
Picked yourself back up and learn to live,
The grass is greener on the other side, so don't give up on life.

Never back down, do this for yourself,
You don't need anyone to get you where you deserve.

I never paid much attention to them.

Every time they push us aside,
We jump back up again,
Yeah, we made it through the rain,
Just to live another day without them.

Every time they push us aside,
We jump back up again,
Yeah, we made it through the rain,
Just to live another day without them.

We are the ones you left out in the rain,
Come back tomorrow and we'll be here again.
We are the ones you left out in the rain,
Come back tomorrow and we'll be here again.

We are the ones you left out in the rain,
Come back tomorrow and we'll be here again.
We are the ones you left out in the rain,
Come back tomorrow and we'll be here again.

Here again...

We made it through the rain just to live another day,
We made it through the rain just to live another day,
We made it through the rain just to live another day,
We made it through the rain, the rain.
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Đứng dậy sau vấp ngã
Ngừng yêu đi, hãy bắt đầu sống
Đừng lui bước
Đấy là vị trí họ muốn mày ở

Tao không mấy bận tâm đến họ.

Mỗi khi, họ đẩy chúng ta sang một bên
Chúng ta phải đáp trả lại
Yeah chúng ta gắng sức vượt qua mưa giông
Chỉ để sống thêm một ngày không có họ hiện diện.

Vực dậy bản thân và học hỏi để sống
Thôi lo âu, thôi nghĩ ngợi
Vực dậy bản thân và học hỏi để sống
Bên kia triền núi, cỏ xanh tươi hơn, thế nên mày đừng từ bỏ cuộc sống

Không bao giờ chùn bước, hãy làm điều này vì bản thân mày
Mày không cần nhờ bất cứ ai đưa mày đến nơi xứng đáng dành cho mày

Tao không mấy bận tâm đến họ.

Mỗi khi, họ đẩy chúng ta sang một bên
Chúng ta phải đáp trả lại
Yeah, chúng ta gắng sức vượt qua mưa giông
Chỉ để sống thêm một ngày không có họ hiện diện. (x2)

Chúng ta là những người bị bỏ mặc trong mưa
Trở lại vào hôm sau và chúng ta lại có mặt tại đây
Chúng ta là những người bị bỏ mặc trong mưa
Trở lại vào hôm sau và chúng ta lại có mặt tại đây (x2)

Lại ở đây...

Chúng ta gắng sức vượt qua mưa giông chỉ để sống thêm một ngày,
Chúng ta gắng sức vượt qua mưa giông chỉ để sống thêm một ngày,
Chúng ta gắng sức vượt qua mưa giông chỉ để sống thêm một ngày,
Chúng ta gắng sức vượt qua mưa giông, mưa giông.


Bài hát của: Architects:

1.
Learn To Live
Picked yourself up, Stop loving, start living, Don't get held back, That's where they want you to be. I never paid much attention to them. Every time they pushed us aside,...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net