Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Let's Go (ft. Ne-Yo)

(Calvin Harris)

XEM VIDEO

LYRIC:
Let's go!
Make no excuses now
I'm talking here and now
I'm talking here and now

Let's go!
Your time is running out
I'm talking here and now
I'm talking here and now

It's not about what you've done
It's about what you doing
It's all about where you going
No matter where you've been
Let's go!

Let's go!
Let's go!
Let's go!
Let's go!

There ain't no better time
I'm talking here and now
I'm talking here and now

Let's go!
Right now is where you shine
I'm talking here and now
I'm talking here and now

It's not about what you've done
It's about what you doing
It's all about where you going
No matter where you've been
Let's go!

Let's go!
Let's go!
Let's go!
Let's go!

Let's make it happen
Ooh, let's make it happen tonight
Let's make it happen
Ooh, let's make it happen tonight
Let's make it happen
Ooh, let's make it happen tonight
Let's make it happen
Ooh, let's make it happen tonight
Let's go!

Let's go!
Let's go!
Let's go!
Let's go!
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Tiến lên!
Giờ đừng có viện cớ này nọ
Tôi đang nói ngay lúc này
Tôi đang nói ngay lúc này

Tiến lên!
Thời gian của bạn sắp cạn rồi
Tôi đang nói ngay lúc này
Tôi đang nói ngay lúc này

Bận tâm chi điều bạn đã làm
Vấn đề ở đây là bạn đang làm gì
Bận tâm chi nơi bạn đang đi
Nào màng đến nơi bạn đã ở
Tiến lên!

Tiến lên!
Tiến lên!
Tiến lên!
Tiến lên!

Không có lúc nào tốt hơn bây giờ
Tôi đang nói ngay lúc này
Tôi đang nói ngay lúc này

Tiến lên!
Ngay lúc này là nơi bạn tỏa sáng
Tôi đang nói ngay lúc này
Tôi đang nói ngay lúc này

Bận tâm chi điều bạn đã làm
Vấn đề ở đây là bạn đang làm gì
Bận tâm chi nơi bạn đang đi
Nào màng đến nơi bạn đã ở
Tiến lên!

Tiến lên!
Tiến lên!
Tiến lên!
Tiến lên!

Nào ta hãy biến điều đó thành thực nhé
Ooh, ta cùng biến điều đó thành thực đêm nay
Nào ta hãy biến điều đó thành thực nhé
Ooh, ta cùng biến điều đó thành thực đêm nay
Nào ta hãy biến điều đó thành thực nhé
Ooh, ta cùng biến điều đó thành thực đêm nay
Nào ta hãy biến điều đó thành thực nhé
Ooh, ta cùng biến điều đó thành thực đêm nay
Tiến lên!

Tiến lên!
Tiến lên!
Tiến lên!
Tiến lên!


Bài hát của: Calvin Harris:

1.
Let's Go (ft. Ne-Yo)
Let’s go! Make no excuses now I’m talking here and now I’m talking here and now Let’s go! Your time is running out I’m talking here and now I’m talking here and now It’s not about what you’ve...
2.
Feel So Close
I feel so close to you right now It's a force field I wear my heart upon my sleeve, like a big deal Your love pours down on me, surround me...
3.
Ready For The Weekend
Counterfeit, counterfeit That's what you're shouting at me I could run but I'd sooner have this End Amicably. Lick the blood stain from your finger Say what do you see? Remind you that whatever you...
4.
I'm Not Alone
I'm Not Alone lyrics Can you stay up for the weekend? And blame god for looking too old Can you find all that you stand for? Has been replaced with mountains of gold You can...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net