Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Love Is Dead

(Kerli)

XEM VIDEO

LYRIC:
This is the hardest part
When you feel like you're fading
All that you have's become unreal
Collapsing and aching

All I want, all I want is right here
But love don't live here anymore
(Love is dead, love is gone, love don't live here anymore)
Love don't live here anymore
(Love is dead, love is gone, love don't live here anymore)

I know that you think of me when you're
Beside her, inside her
It must be so hard for you to
Deny it and hide it

Oh, all I want, all I want is right here
But love don't live here anymore
(Love is dead, love is gone, love don't live here anymore)
And love don't live here anymore
(Love is dead, love is gone, love don't live here anymore)
(Love is dead, love is gone, love don't live here anymore)

Love don't live here anymore
(Love is dead, love is gone, love don't live here anymore)
Love don't live here anymore
(Love is dead, love is gone, love don't live here anymore)
(Love is dead, love is gone, love don't live here anymore)

(Love is dead, love is gone, love don't live here anymore)
Love don't live here anymore
(Love is dead, love is gone, love don't live here anymore)
Love don't live here anymore
(Love is dead, love is gone, love don't live here anymore)
Love don't live here anymore
(Love is dead, love is gone, love don't live here anymore)

Love don't live here anymore
Love don't live here anymore
Love don't live here anymore
Love don't live here anymore
Love don't live here anymore
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Đây là khoảng thời gian khó khăn nhất
Khi anh cảm thấy như anh đang phai nhạt dần
Tất cả những gì anh có trở thành hư vô
Sụp đổ và đớn đau

Tất cả những gì tôi muốn đều ở ngay đây
Nhưng tình yêu không còn tồn tại ở đây nữa
(Tình yêu đã chết rồi, tình yêu đã đi rồi, không còn tồn tại ở đây nữa)
Tình yêu không còn tồn tại ở đây nữa
(Tình yêu đã chết rồi, tình yêu đã đi rồi, không còn tồn tại ở đây nữa)

Tôi biết anh nghĩ về tôi khi anh
Đang ở bên cô ta, cùng cô ta
Chắc hẳn phải khó khăn lắm đối với anh để
Phủ nhận và che giấu điều ấy

Tất cả những gì tôi muốn đều ở ngay đây
Nhưng tình yêu không còn tồn tại ở đây nữa
(Tình yêu đã chết rồi, tình yêu đã đi rồi, không còn tồn tại ở đây nữa)
Tình yêu không còn tồn tại ở đây nữa
(Tình yêu đã chết rồi, tình yêu đã đi rồi, không còn tồn tại ở đây nữa)

Lặp lại...


Bài hát của: Kerli:

1.
Creepshow
I'm from a land called secret estonia Nobody knows where it's at Nobody knows where it's at Nobody knows where it's at Ice cream mountains and chocolate skies Nobody knows where it's at Nobody knows where...
2.
Tea Party
Welcome to the Tea Party Want to be my VIP? You didn’t RSVP That’s ok, that’s ok Welcome to the Tea Party (oh oh, oh oh) Want to be my VIP? When I all...
3.
Love Is Dead
This is the hardest part When you feel like you're fading All that you have's become unreal Collapsing and aching All I want, all I want is right here But love don't live here...
4.
Fragile
You think you know me And everything that you consider me You think you know my name You think you know me And everything you get a chance to see You think you know my...
5.
Walking On Air
La La La La La La La There's a little creepy house In a little creepy place. Little creepy town In a little creepy world. Little creepy girl with Her little creepy face, Saying funny things...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net