Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

My Man Is A Mean Man

(Stefanie Heinzmann)

XEM VIDEO

LYRIC:
Na na nan na
Na na nan na

I swear to tell the truth
And nothing but the truth
Loving him ain't easy
He's bad bad news
Mama says use your head
You don't need him
Look at all the shit he pulled you through
Papa curses baby girl if you don´t leave him
There's nothing I can do for you
There's nothing I can do

He's a mean man but he's my man
My man alone
He's a mean mean one
A son of a gun
He keeps me by the telephone
He's a mean man
My man
My man alone

Na na nan na (he's my man)
Na na nan na (my mean man)
Na na nan na

He likes to mess around
He's always in the mess
Likes to have a drink or two
Before he gets down to rest
Knock knock six o'clock in the morning
Baby I'll be missing you
He comes and goes without a warning
Doing what he do hmm
Doing what he do

He's a mean man but he's my man
My man alone
He's a mean mean one
A son of a gun
He keeps me by the telephone
He's a mean man
My man
My man alone

Na na nan na (he's my man)
Na na nan na (my mean man)

He lies and he cheats
He loves and he leaves
That's just the way it goes
But I do what I can
I stand by my man
I think he loves me
I think he knows
I think he knows

He's a mean man but he's my man
My man alone
He's a mean mean one
A son of a gun
He keeps me by the telephone
He's a mean man
My man
My man alone
He's a mean man
My man
My man
My man alone

Na na nan na
Na na nan na
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Na na nan na
Na na nan na

Tôi thề nói sự thật
Và không có gì ngoài sự thật
Yêu anh ta chẳng hề dễ dàng
Anh ta là tin dữ
Mẹ bảo: “Con dùng đầu mà nghĩ
Con không cần hắn đâu
Nhìn xem mớ hỗn độn hắn kéo con vào kìa”
Cha nguyền: “Con yêu, nếu con không bỏ hắn
Không có gì cha có thể làm cho con được
Không có gì cha có thể làm hết”

Anh ta là gã tồi nhưng anh ta là bồ tôi
Người đàn ông của riêng tôi
Anh ta là một kẻ tồi tệ
Một đứa con của tên trộm cắp
Anh ta giữ tôi bên điện thoại mãi
Anh ta là một gã tồi
Người đàn ông của tôi
Người đàn ông của riêng tôi

Na na nan na (anh ta là bồ tôi)
Na na nan na (kẻ tồi tệ của tôi)
Na na nan na

Anh ta thích quậy tứ tung
Anh ta luôn trong mớ hỗn độn
Thích uống một vài ly rượu
Trước khi anh ta nằm xuống nghỉ ngơi
Cốc, cốc, sáu giờ sáng
“Cưng à, anh sẽ nhớ em”
Anh ta đến và đi không báo trước
Anh ta thích gì làm nấy hmm
Anh ta thích gì làm nấy

Anh ta là gã tồi nhưng anh ta là bồ tôi
Người đàn ông của riêng tôi
Anh ta là một kẻ tồi tệ
Một đứa con của tên trộm cắp
Anh ta giữ tôi bên điện thoại mãi
Anh ta là một gã tồi
Người đàn ông của tôi
Người đàn ông của riêng tôi

Na na nan na (anh ta là bồ tôi)
Na na nan na (kẻ tồi tệ của tôi)

Anh ta dối trá và lừa lọc
Anh ta yêu và bỏ đi
Chuyện là như thế đấy
Nhưng tôi làm điều mình có thể
Tôi đứng bên người đàn ông của mình
Tôi nghĩ anh ta yêu tôi
Tôi nghĩ anh ta hiểu
Tôi nghĩ anh ta hiểu

Anh ta là gã tồi nhưng anh ta là bồ tôi
Người đàn ông của riêng tôi
Anh ta là một kẻ tồi tệ
Một đứa con của tên trộm cắp
Anh ta giữ tôi bên điện thoại mãi
Anh ta là một gã tồi
Người đàn ông của tôi
Người đàn ông của riêng tôi
Anh ta là một gã tồi
Người đàn ông của tôi
Người đàn ông của tôi
Người đàn ông của riêng tôi

Na na nan na
Na na nan na


Bài hát của: Stefanie Heinzmann:

1.
My Man Is A Mean Man
Na na nan na Na na nan na I swear to tell the truth And nothing but the truth Loving him ain't easy He's bad bad news Mama says use your head You don't need him Look at...
2.
Diggin' In The Dirt
It doesn't matter How many breaths it will take Just how many moments took your breath away It doesn't matter How many times you cried Just how many reasons you find to smile It's ok It's alright It...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net