Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Never Wanted To Dance

(Mindless Self Indulgence)

XEM VIDEO

LYRIC:
There is nothing you can do that I have not already done to myself,
There is nothing you can do that I have not already done to myself,
There is nothing you can do that I have not already done to myself,
No, there is nothing you can do that I have not already done to myself!

Never wanted to dance with nobody, not you!
Never wanted to dance with nobody, not you!
Never wanted to dance with nobody, not you!
Wouldn't take "no" for an answer you fucking bitch!

Be nice!
Be nice to me,
Don't let me be
Be nice!
Be nice to me,
Don't let me go! (don't let me go)
I'm too cool for the second...GRADE!
I'm amazed!
I'm afraid!
I'm too cool for the second..GRADE!
There is nothing!
You can do!
That I have not already done to myself...HEY!

Never wanted to dance with nobody but you-
wouldn't take "no" for an answer, you fucking bitch!
Never wanted to dance with nobody but you,
Never wanted to dance with nobody but you,
Never wanted to dance with nobody but you-
wouldn't take "no" for an answer, you fucking bitch!

Be nice!
Be nice to me
Don't let me be,
Be nice!
Be nice to me,
Don't let me go (don't let me go)
I'm too cool for the second..GRADE!
I'm amazed!
I'm afraid!
I'm too cool for the second...GRADE!
There is nothing...
You can do...
That I have not already done to myself...
Hey... hey... hey... hey...

Never wanted to dance with nobody but you-
wouldn't take "no" for an answer, you fucking bitch

Never wanted to dance with nobody,but you,
Never wanted to dance with nobody but you,
Never wanted to dance with nobody but you-
wouldn't take "no" for an answer, you fucking bitch!
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Mày chẳng thể làm được thứ gì khi tao còn chưa làm nó cho bản thân tao (x4)

Chưa bao giờ tao muốn nhảy cùng ai, không phải mày
Chưa bao giờ tao muốn nhảy cùng ai, không phải mày
Chưa bao giờ tao muốn nhảy với ai, không phải mày
Nhưng tao sẽ không nói "không" khi trả lời câu hỏi của mày đâu, đồ chết dẫm ạ

Tỏ ra ngoan ngoãn
Đối xử tốt với tao đê
Đừng để tao phải làm vậy
Tỏ ra ngoan ngoãn
Đối xử tốt với tao
Đừng để tao phải bước đi
Tao quá tuyệt vời cho tầng lớp thứ hai này
Tao đáng kinh ngạc
Tao sợ hãi
Tao quá tuyệt vời cho tầng lớp thứ hai này
Chẳng việc gì
Mà mày có thể làm được
Khi tao còn chưa làm nó cho chính bản thân tao

Chưa bao giờ muốn nhảy cùng ai, nhưng với mày
Tao sẽ không trả lời "không"đối với mày, đồ chết dẫm ạ
Chưa bao giờ muốn nhảy cùng ai, nhưng với mày
Chưa bao giờ muốn nhảy cùng ai, nhưng với mày
Chưa bao giờ muốn nhảy cùng ai, nhưng với mày
Tao sẽ không trả lời \"không\"đối với mày, đồ chết dẫm ạ

Tỏ ra ngoan ngoãn
Đối xử tốt với tao đê
Đừng để tao phải làm vậy
Tỏ ra ngoan ngoãn
Đối xử tốt với tao
Đừng để tao phải bước đi
Tao quá tuyệt vời cho tầng lớp thứ hai này
Tao đáng kinh ngạc
Tao sợ hãi
Tao quá tuyệt vời cho tầng lớp thứ hai này
Chẳng việc gì
Mà mày có thể làm được
Khi tao còn chưa làm nó cho chính bản thân tao

Chưa bao giờ muốn nhảy cùng ai, nhưng với mày
Tao sẽ không trả lời "không"đối với mày, đồ chết dẫm ạ
Chưa bao giờ muốn nhảy cùng ai, nhưng với mày
Chưa bao giờ muốn nhảy cùng ai, nhưng với mày
Chưa bao giờ muốn nhảy cùng ai, nhưng với mày
Tao sẽ không trả lời "không"đối với mày, đồ chết


Bài hát của: Mindless Self Indulgence:

1.
Straight To Video
All aboard Hit the road All the bullshit Can't be ignored It's hard to place In my face No emotion All the problems Make me wanna go Like a bad girl Straight to video Little darling Welcome to the show You're a failure Played...
2.
Never Wanted To Dance
There is nothing you can do that I have not already done to myself, There is nothing you can do that I have not already done to myself, There is...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net