Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Nineteen

(Tegan and Sara)

XEM VIDEO

LYRIC:
I felt you in my legs
Before I even met you
And when I laid beside you
For the first time
I told you
I feel you in my heart,
And I don't even know you
Now we're saying
Bye, bye, bye
Now we're saying
Bye, bye, bye
I was nineteen
(Call me)
I felt you in my life
Before I ever thought to
Feel the need to lay down
Beside you
And tell you
I feel you in my heart,
And I don't even know you
And now we're saying
Bye, bye, bye
Now we're saying
Bye, bye, bye
I was nineteen
(call me)
I was nineteen
(call me)
Flew home,
Back to where we met
Stayed inside
I was so upset
Cooked up a plan,
So good except
I was all alone
You were all I had
Love you
You were all mine
Love me
I was yours right
I was yours right
I was nineteen
(call me)
I was nineteen
(call me)
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Mình thấy thoải mái bên bạn
Trước kia ta chưa từng gặp nhau
Và khi mình được sắp đặt ở bên bạn
Lần đầu tiên ấy,
Mình đã nói với bạn
Mình cảm nhận bóng hình bạn trong con tim này
Và cho dù mình không biết nhiều về bạn
Giờ thì chúng ta đang nói lời tạm biệt
Tạm biệt….
(gọi cho mình nhé)
Giờ thì chúng ta đang nói lời tạm biệt
Tạm biệt…
Mình đã 19 tuổi
Mình cảm nhận về bạn trong cả cuộc đời
Mà trước đó mình chưa từng ngờ tới
Cảm nhận sự cần thiết phải dự trù mọi việc
Kề bền bạn
Và nói rằng
Mình cảm nhận bóng hình bạn trong con tim này
Và cho dù mình không biết nhiều về bạn
Giờ thì chúng ta đang nói lời tạm biệt
Tạm biệt….
Giờ thì chúng ta đang nói lời tạm biệt
Tạm biệt…
Mình đã 19 tuổi
(hãy gọi cho mình nhé)
Bay vút về nhà,
Quay trở lại nơi ta đã gặp nhau
Trong nơi đó
Mình đã làm xáo trộn mọi thứ
Bày ra một kế hoạch
Một sự chống đối tuyệt hảo
Và mình hoàn toàn được ở một mình
Bạn là tất cả những gì mình có
Yêu lắm bạn ơi
Bạn hoàn toàn thuộc về mình
Yêu mình đi
Mình xứng đáng với bạn
Mình xứng với bạn
Mình đã 19 tuổi tồi
(gọi cho mình nhé)


Bài hát của: Tegan and Sara:

1.
Call It Off
I won't regret saying this This thing That I'm saying Is it better than Keeping my mouth shut That goes without saying Call, break it off Call, break...
2.
Northshore
Don't bend, don't bleed, don't beg, don't scream, don't whine, don't fight, don't tell me. Don't tell me, don't tell me. Don't feel, don't...
3.
Feel It In My bones
Blow by blow I didn't see it coming Blow by blow Sucker punch Rushes in Here to stay Rushes in You are here to stay What rushes into my heart and my skull I can't control Think about it Feel it...
4.
Nineteen
I felt you in my legs Before I even met you And when I laid beside you For the first time I told you I feel you in my heart, And I don't even know...
5.
Back In Your Head
Build a wall of books Between us in our bed Repeat, repeat the words That I know we both said Relax into the need We get so comfortable Remember...
6.
Hell
No I’m not ready for big bad step in the direction No I’m not ready for downtown trash before collection For blocks run and hide Don’t walk around at night...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net