Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Non è Francesca

(Lucio Battisti)

XEM VIDEO

LYRIC:
Italiano:
Ti stai sbagliando chi hai visto non e',
non e' Francesca.
Lei e' sempre a casa che aspetta me
non e' Francesca.
Se c'era un uomo poi,
no, non puo' essere lei.

Francesca non ha mai chiesto di piu',
chi sta sbagliando son certo sei tu.
Francesca non ha mai chiesto di piu'
perche' lei vive per me.

Come quell'altra e' bionda, pero'
non e' Francesca.
Era vestita di rosso, lo so,
ma non e' Francesca.
Se era abbracciata poi,
no, non puo' essere lei.

Francesca non ha mai chiesto di piu',
chi sta sbagliando son certo sei tu.
Francesca non ha mai chiesto di piu'
perche' lei vive per me.

(Source: lyricsmaniac)

English:

You're wrong, the one that you've seen, that's not
that's not Francesca
She always waits for me at home
that's not Francesca.
She was with a man, then
no, that can't be her.

Refrain:

Francesca never asked for more
You're wrong, the one who's wrong is you
Francesca never asked for more
Because she lives for me.

That girl has blonde hair, too, but
that's not Francesca.
She was wearing a red dress, too, I know,
but that's not Francesca.
She was hugging a man, then
no, that can't be her.

Replay refrain.
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Anh đã sai rồi, người mà anh đã thấy khi ấy,
Người đó không phải là Francesca
Cô ấy luôn đợi tôi ở nhà
Người đó không phải là Francesca.
Cô ta đã đi cùng một người đàn ông, thế thì
Không, không thể là Francesca được.

Điệp khúc

Francesca không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì
Anh sai rồi, người đang mắc sai lầm ở đây chính là anh đó
Francesca không bao giờ đòi hỏi bất cứ thứ gì
Bởi vì…cô ấy sống vì tôi.

Cô gái mà anh thấy cũng có mái tóc vàng, nhưng
Đó không phải Francesca đâu
Cô ta cũng mặc váy đỏ, tôi biết mà,
Nhưng không phải là Francesca
Cô ta đã ôm một người đàn ông khác, vậy thì…
Không, không thể là Francesca!

Lặp lại điệp khúc


Bài hát của: Lucio Battisti:

1.
Non è Francesca
Italiano: Ti stai sbagliando chi hai visto non e', non e' Francesca. Lei e' sempre a casa che aspetta me non e' Francesca. Se c'era un uomo poi, no, non puo' essere lei. Francesca...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net