Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Not The Same Girl

(From Above)

XEM VIDEO

LYRIC:
My number's the same boy,
But don't call me no more,
And don't come to my door,
Love don't live here no more.
Love left the last time,
You told your last lie,
Never coming back,
Sometimes it's like that.

Thought I was the only girl,
Only one in your heart,
I was wrong.
Can't waste no more tears on you,
I'm done,
Consider me gone,
I'm moving on.

I'm not the same girl you left,
But I'm the one you will miss,
I know it kills you when I tell you,
I ain't cried since you left.
You want me to trust you but there ain't none left,
Want me to love you but there ain't none left.

I be gone like
Hey hey hey hey hey

It's all on your face,
I can't be replaced,
There ain't no way,
Ain't nothing you can say (what you wanna do)
Can't make my mind change,
I've been through with your games,
You're out there without tricks,
I'm on my new hit.

Can't waste no more tears on you,
I'm done,
Consider me gone,
I'm moving on.

I'm not the same girl you left,
But I'm the one you will miss,
I know it kills you when I tell you,
I ain't cried since you left
You want me to trust you but there ain't none left,
Want me to love you but there ain't none left.

I'm not the same girl you left,
But I'm the one you will miss,
I know it kills you when I tell you,
I ain't cried since you left
You want me to trust you but there ain't none left,
Want me to love you but there ain't none left.

I'm not the same girl you left,
But I'm the one you will miss,
I know it kills you when I tell you,
I ain't cried since you left
You want me to trust you but there ain't none left,
Want me to love you but there ain't none left.


LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Số của em giờ giống như các chàng kia ấy
Nhưng đừng gọi em nữa
Và đừng đến nhà em
Tình yêu chẳng còn tồn tại ở đây nữa
Tình đã vút bay lần cuối ấy rồi
Anh đã nói dối lần cuối ấy
Đừng quay lại
Đôi khi nó như vậy

Nghĩ em là cô gái duy nhất
Ngự trị trong tim anh
Em đã nhầm
Chẳng lãng phí giọt lệ nào vì anh
Em đã đoạn tuyệt
Coi như tình em đã hết
Em đang bước đi

Em chẳng giống những cô gái anh đã bỏ rơi
Nhưng em là người duy nhất anh sẽ nhớ thương đấy
Em biết khi em nói với anh, nó đã giết chết anh
Em đã chẳng khóc từ khi anh bước đi
Anh muốn em tin anh nhưng chẳng còn tin gì nữa đâu
Muốn em yêu anh nhưng chẳng còn vương vấn gì

Em sẽ như thế
Hey hey hey hey hey

Tất cả đã hiển hiện trên khuôn mặt anh
Em chẳng thể thay thế được ai đâu
Chẳng còn cách nào đâu
Chẳng còn gì mà anh có thể nói (Những gì anh muốn làm)
Chẳng thể thay đổi tâm trí của em đâu
Em đã trải qua nhiều trò của anh rồi
Anh đã hết cách ngoài trò bịp bợm ấy rồi
Em là con người mới

Chẳng lãng phí giọt lệ nào vì anh
Em đã đoạn tuyệt
Coi như tình em đã hết
Em đang bước đi

Em chẳng giống những cô gái anh đã bỏ rơi
Nhưng em là người duy nhất anh sẽ nhớ thương đấy
Em biết khi em nói với anh, nó đã giết chết anh
Em đã chẳng khóc từ khi anh bước đi
Anh muốn em tin anh nhưng chẳng còn tin gì nữa đâu
Muốn em yêu anh nhưng chẳng còn vương vấn gì

Em chẳng giống những cô gái anh đã bỏ rơi
Nhưng em là người duy nhất anh sẽ nhớ thương đấy
Em biết khi em nói với anh, nó đã giết chết anh
Em đã chẳng khóc từ khi anh bước đi
Anh muốn em tin anh nhưng chẳng còn tin gì nữa đâu
Muốn em yêu anh nhưng chẳng còn vương vấn gì

Em chẳng giống những cô gái anh đã bỏ rơi
Nhưng em là người duy nhất anh sẽ nhớ thương đấy
Em biết khi em nói với anh, nó đã giết chết anh
Em đã chẳng khóc từ khi anh bước đi
Anh muốn em tin anh nhưng chẳng còn tin gì nữa đâu
Muốn em yêu anh nhưng chẳng còn vương vấn gì


Bài hát của: From Above:

1.
Not The Same Girl
My number's the same boy, But don't call me no more, And don't come to my door, Love don't live here no more. Love left the last time, You told your...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net