Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

One Night In Arabia

(Go Go Girls)

XEM VIDEO

LYRIC:
I just can say "salaam"

Under the desert stars, I'm ridin' all alone.
A thousand miles or more, and I've got to go.
I'm goin' round and round, my town is far away.
I cannot even believe

What I see, facing me,
Is comin' out from nowhere.
Baby, it's a real blue man.
Smilin' to me, oh boy what can I do
I just can say "salaam"

What a dream, one night in Arabia.
You touch the sky and feel a woman.
What a man, tonight in Arabia.
He makes me feel like dyin' really.

One night in Arabia,
Under the desert stars
I just can say
I just can say "salaam" in Arabia.

In Arabia
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Tôi chỉ có thể nói "Salaam" (xin chào - tiếng Ả Rập)

Dưới vì sao trên bầu trời sa mạc, tôi rong ruổi một mình
Một ngàn dặm rồi hay nhiều hơn nữa, và tôi phải đi
Tôi cứ đi đi mãi, thị trấn của tôi còn xa lắm
Tôi thậm chí không thể tin được

Tôi thấy gì thế này, trước mặt tôi
Đang xuất hiện từ nơi nào đó
Baby, đó là một người đàn ông thật buồn bã
Mỉm cười với tôi, ôi này tôi làm gì bây giờ

Tôi chỉ có thể nói "Salaam"

Một giấc mơ, một đem ở Ả Rập
Ngươi chạm tay vào bầu trời và cảm thấy người phụ nữ
Một người đàn ông, đêm nay ở Ả Rập
Anh khiến tôi thấy như hấp hối đến nơi vậy.

Một đêm ở Ả Rập
Dưới bầu trời đầy sao của sa mạc
Tôi chỉ có thể nói
Tôi chỉ có thể nói "Salaam"

Ở Ả Rập


Bài hát của: Go Go Girls:

1.
One Night In Arabia
I just can say "salaam" Under the desert stars, I'm ridin' all alone. A thousand miles or more, and I've got to go. I'm goin' round and round, my town...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net