Trang Chủ Tìm Lời Bài Hát Nhạc sĩ - Ca sĩ
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon

Out Of Darkness (Prologue)

(Aubrey Ashburn)

XEM VIDEO

LYRIC:
Listen to my voice calling you
Calling you out of darkness
Hear the devils cry of sin
Always turn your back on him

With the wind you go and still
I dream of your spirit leading you back home
I will give my gifts to you
While you're gone and watching on

The light in your eyes
An angel of dark
Lighting to ease the shadows' sight
Hearts will grow, the heavens will play
Leaving behind the things in the end

Listen to my voice calling you
Calling you out of darkness
Hear the devils cry of sin
Always turn your back on him
On him
On him
LUYỆN NGHE THEO BÀI HÁT NÀY:

CẤP ĐỘ 1

CẤP ĐỘ 2

CẤP ĐỘ 3


LỜI VIỆT:
Lắng nghe tiếng tôi gọi bạn
Gọi bạn từ trong bóng tối
Nghe tiếng la hét của ác quỷ về tội ác
Luôn gọi bạn quay lại với hắn

Bạn vẫn tiếp tục đi cùng với gió
Tôi nghĩ tới nghị lực của bạn dẫn lối cho bạn trở về
Tôi sẽ tặng bạn món quà
Trong khi bạn đi và chờ đợi

Ánh sáng trong mắt bạn
Một thiên thần của bóng đêm
Ánh sáng để xua tan bóng tối
Trái tim sẽ rộng mở, thiên đường sẽ xuất hiện
Cuối cùng để lại tất cả phía sau

Lắng nghe tiếng tôi gọi bạn
Gọi bạn từ trong bóng tối
Nghe tiếng la hét của ác quỷ về tội ác
Luôn gọi bạn quay về với hắn
Với hắn
Với hắn


Bài hát của: Aubrey Ashburn:

1.
Out Of Darkness (Prologue)
Listen to my voice calling you Calling you out of darkness Hear the devils cry of sin Always turn your back on him With the wind you go and still I dream of your spirit...
LUYEN NGHE TIENG ANH . NET
Contact@luyennghetienganh.net